Viden

Viden er et afgørende fundament for Mary Fondens aktiviteter. Det forudsætter, at vi kender og anvender den nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og afhjælpning på vores områder – og indhenter ny viden, hvis den ikke er tilgængelig.

Viden har imidlertid ingen værdi i sig selv. Gevinsten opnås først, når denne viden kan omsættes til praksis og danne grundlag for faglig refleksion og udvikling på vores områder. Derudover er det centralt for vores vidensarbejde, at resultaterne formidles til vores målgrupper og samarbejdspartnere, og at de kan anvendes til at nedbryde tabuer og barrierer, bygge bro mellem forståelser og at bekæmpe social isolation.

Her på siden finder du de analyser og evalueringer, vi selv har fået gennemført.

Nyheder
  • Mobning og Trivsel (24)
  • Ensomhed (13)
  • Vold i Hjemmet (7)
  • Øvrige initiativer (2)
  • Grønland (1)
18. marts 2024
Slutevaluering af Sammen uden vold – Gravide
Det virker, når jordemødre screener systematisk for voldsomme konflikter og vold til jordemoder-konsultationen med den gravide. Det viser en evaluering af projektet Sammen uden vold – Gravide, der samtidig også viser, at par, der deltager...
Læs mere
12. september 2023
Evaluering af Skolestyrken

På vegne af Alliancen mod mobning har Rambøll udarbejdet et statusnotat om Skolestyrken. Notatet præsenterer skolernes erfaringer, læringer og indsigter med udbredelse og implementering af Skolestyrken.

Læs mere
29. august 2023
Evaluering af Antibulli Tennis
Spillere og trænere fra 12 tennisklubber har i et halvt år arbejdet med Antibulli-øvelser og værktøjer. Ny evaluering viser, at børnenes deltagelsesglæde er øget, de trives bedre og får flere venner. Trænerne oplever også, at...
Læs mere
9. maj 2023
Ensomhed og fritidsfællesskaber blandt unge

På vegne af Mary Fonden har SocialRespons gennemført en kvalitativ undersøgelse af deltagelse i fritidsfællesskaber blandt unge med ensomhed. Resultaterne anvendes bl.a. i Mary Fondens nye ensomhedsprogram ”Lift – unge ud af ensomhed”

Læs mere
27. marts 2023
Fællesskaber i ungdomslivet
På vegne af Mary Fonden har CeFU gennemført forskningsprojektet ”Kan ungefællesskaber gøre ondt?”. Forskningsprojektet belyser de unges egne forståelser og oplevelser af de fællesskaber, de indgår i og den sociale trivsel og mistrivsel, de oplever...
Læs mere
4. januar 2023
Fællesskabsmålingen 2022
Mens hovedparten af danskerne har det godt, er der en voksende gruppe i samfundet, som kæmper med psykisk mistrivsel, fysiske helbredsproblemer og ensomhed. Det viser den nye Fællesskabsmåling, som VIVE – Det Nationale Forsknings- og...
Læs mere
24. november 2022
Studier om LæseLegs betydning i børnehaver
To studier undersøger betydningen af LæseLeg for børn i 3-6-årsalderen. Første studie har undersøgt børnenes sproglige udvikling, mens det andet har undersøgt LæseLegs betydning for børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. De to studier danner baggrund for...
Læs mere
4. november 2022
Evaluering af Antibulli Svømning

Børn fra seks svømmeklubber har i et halvt år arbejdet med Antibulli-øvelser, og ny evaluering viser, at børnene trives bedre, får nye venner og oplever et stærkere fællesskab.

Læs mere
12. september 2022
Evaluering af Skolestyrken
I 2020 lancerede Alliancen mod mobning – der består af organisationerne Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet – helskoleprogrammet Skolestyrken, der har til formål at skabe trivsel og bekæmpe mobning. Siden er programmet blevet...
Læs mere
2. marts 2022
Danskernes kendskab til partnervold

Partnervold er et alvorligt problem, som kan have store konsekvenser for både den voldsudsatte og pårørende. Men hvem rammes, og hvordan handler vidner til volden? Denne undersøgelse afdækker danskernes kendskab til partnervold.

Læs mere
27. januar 2022
Muligheder og barrierer i samarbejde om børn
Hvordan samarbejder forældre og professionelle, når børn er i mistrivsel og har det svært? Og hvordan kan samarbejdet styrkes, når forældre og professionelle er udfordret i at få og opretholde en god kontakt med hinanden?...
Læs mere
22. november 2021
Kan ungefællesskaber gøre ondt?

Fællesskabet betegnes ofte som vejen ud af ensomhed. Men kan fællesskabet også fordre ensomhed? Ja, siger ny undersøgelse, der viser, hvordan ungefællesskaber også kan gøre ondt.

Læs mere
17. april 2021
Fritidslivet for 3. – 6. klasse

Undersøgelsen ’Fritidslivet for 3. – 6.- klasse’ er foretaget i efteråret 2020 blandt 1093 børn fra 3.-6. klasse og blandt knap 500 forældre til børn i denne aldersgruppe.

Læs mere
30. november 2020
Ensomhed i Danmark

Rigtig mange danskere føler sig ensomme. Særligt de unge er ramt af ensomhed. Det bekræfter analysen ’Ensomhed i Danmark’, der er den første samlede undersøgelse af ensomheden i befolkningen.

Læs mere
28. september 2020
Børneperspektiver på LæseLeg

Gennem interviews og analyse af børnetegninger har lektor og specialist i børnepsykologi, Grethe Kragh-Müller, undersøgt, hvordan børn oplever LæseLeg.

Læs mere
10. marts 2020
Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen

Rapporten undersøger erfaringer og forståelser af mobning og ensomhed i befolkningen og blandt lærere og skolepædagoger. Den er baseret på en befolkningsundersøgelse gennemført af Rabøl Research i 2019 i samarbejde med Epinion.

Læs mere
28. februar 2020
Vold i Familien – Viden for fagfolk
Fagpersoner skal klædes bedre på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og Lev Uden Vold har derfor udgivet en antologi om vold målrettet...
Læs mere
15. november 2019
Det sociale landkort
Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland, men der mangler overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbejder, og hvilke indsatser de mere specifikt arbejder med. Socialt Udviklingscenter SUS...
Læs mere
26. august 2019
Bag om Fællesskabsmålingen

22 % af danskerne oplever at være mere eller mindre afkoblet fra fællesskabet. Men hvad drømmer de om, og hvad står i vejen for, at deres drømme bliver til virkelighed?

Læs mere
14. juni 2019
Casestudie af Alliancen mod mobnings tilblivelse
Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første...
Læs mere
23. april 2019
Danskernes måltidsvaner
Hvad kan få danskerne til at møde op til fællesspisninger, og hvad kan holde dem fra det? Det er nogle af de spørgsmål, du finder svar på i Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomheds rapport...
Læs mere
4. marts 2019
Ensomhed blandt unge
Vi taler om dem, og mange gode kræfter vil gerne hjælpe dem; det stigende antal unge, der er ensomme og mistrives. Men hvem er de egentlig? Det forsøger den ny rapport ‘Ensomhed blandt unge’ at...
Læs mere
15. januar 2018
Tweens, fritid og trivsel
Færre børn oplever at blive mobbet eller at føle sig udenfor til deres fritidsaktivitet. Men hver sjette oplever stadig at blive drillet eller mobbet, og én ud af ti er stoppet til deres fritidsaktivitet som...
Læs mere