6. september 2022

Evaluering: Me&We styrker trivselsarbejdet på efterskoler

I 2018 begyndte de første efterskoler at arbejde systematisk med elevernes trivsel og sociale kompetencer gennem trivselsprogrammet Me&We. Hvert år er nye skoler kommet til, og i dag arbejder knap halvdelen af landets efterskoler med Me&We. Nu viser en grundig evaluering af indsatsen, at arbejdet betaler sig.
Evaluering slår fast: Me&We styrker trivselsarbejdet skolerne
Lærerne oplever blandt andet, at de med Me&We har fået konkrete redskaber til sikre elevernes trivsel

Evalueringen har undersøgt, hvilken betydning Me&We har for elevernes trivsel og for lærernes oplevelse af deres evner og muligheder for at arbejde med elevernes sociale trivsel.

Evalueringen viser, at udviklingen blandt lærerne på skoler, der har gjort brug af Me&We er signifikant mere positiv end udviklingen blandt lærerne på kontrolskoler, der ikke har arbejdet med Me&We.

På syv af otte målte områder, har lærerne der arbejder med Me&We haft en signifikant positiv udvikling, sammenlignet med lærere, der ikke arbejder med Me&We – og forskellene er ikke alene statistisk signifikante, men også relativt store.

Me&We har således haft en positiv virkning på lærernes oplevelse af:

  • at have tilstrækkelig viden om, hvordan de kan arbejde med elevernes sociale trivsel
  • at have konkrete redskaber, som de kan bruge i arbejdet med elevernes sociale trivsel
  • at de arbejder systematisk med elevernes sociale trivsel
  • at de på efterskolen arbejder med et særskilt fokus på elevernes sociale trivsel
  • at de på efterskolen har et fælles sprog ift. arbejdet med elevernes sociale trivsel
  • at de på efterskolen har gode muligheder for at sparre med hinanden om arbejdet med elevernes soci-ale trivsel
  • at de som lærerteam på efterskolen arbejder systematisk med elevernes sociale trivsel.

Formål

Evalueringen har haft til formål at undersøge virkningen af Me&We for elevernes sociale trivsel og for ambassadørernes oplevelse af deres egen og deres efterskolers praksis ift. arbejdet med social trivsel.

Om undersøgelsen

Evalueringen er foretaget af Pluss i samarbejde med Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen og med støtter fra Tuborg Fondet.

Evalueringen trækker på data fra 43 efterskoler, som i skoleåret 2021/2022 har implementeret Me&We. Samtidig trækkes på data fra fire kontrolskoler, som ikke har været en del af Me&We i dette skoleår. Data fra skoleåret 2020/2021 kan findes i en separat afrapportering.

EVALUERING AF ME&WE – SKOLEÅRET 2021/2022

Udarbejdet af: Pluss

Forfatter: Mary Fonden, Just Human og Efterskoleforeningen

Med finansiel støtte fra: Tuborg Fundet

Udgivelsesår: 2022

Af:

Lasse Bergholtz Hansen