26. august 2019

Bag om Fællesskabsmålingen

22 % af danskerne oplever at være mere eller mindre afkoblet fra fællesskabet. Men hvad drømmer de om, og hvad står i vejen for, at deres drømme bliver til virkelighed?

Bag om Fællesskabsmålingen

Mennesker, som lever på kanten af eller uden for fællesskaber, drømmer om en meningsfuld hverdag – og for mange er det ensbetydende med et job.

Men langt de fleste oplever, at der ikke er plads til dem på arbejdsmarkedet på grund af manglende fleksibilitet og mulighed for individuelle hensyn.

Det viser undersøgelsen ‘Bag om Fællesskabsmålingen’. 

Gennem interviews med mennesker, der i større eller mindre grad står uden for fællesskabet, tegner undersøgelsen et nuanceret billede af hverdagsliv præget af social eksklusion.

Især psykisk sårbarhed og ensomhed fylder for de interviewede, men deres ønsker og drømme vidner også om en stor, uforløst ressource, som både velfærdssystemet og civilsamfundet skal blive bedre til at forløse, hvis disse mennesker skal opleve at være en del af fællesskabet.

Formål

At gå bag om tallene fra Fællesskabsmålingen og belyse social eksklusion og social deltagelse i et borgerperspektiv ud fra interviewpersonernes egne oplevelser og erfaringer i deres liv og hverdagspraksis.

Om undersøgelsen

I undersøgelsen præsenteres resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af social deltagelse og social eksklusion blandt borgere i social udsathed og risiko for udsathed. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i Fællesskabsmålingen fra 2017, der var en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 2.300 personer, og som tegnede et billede af omfanget og karakteren af social eksklusion og social deltagelse for befolkningen som helhed.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: VIVE

Samarbejdspartner: TrygFonden

Udgivelsesår: 2019

Af:

Timian Bille Bach Landgraff