Hjem / Vores arbejde / Ensomhed

Ensomhed

Vi føler os alle ensomme af og til. Følelsen af ensomhed er en naturlig del af livet og kroppens signal om, at vi skal søge kontakt til andre. Men for nogle mennesker bider følelsen sig fast, og ensomheden bliver langvarig og samtidig skadelig. Det har store konsekvenser for vores livskvalitet, og når vi er ensomme i længere perioder, reagerer vores krop med øget blodtryk og stress.

Mary Fondens vision inden for indsatsområdet Ensomhed er, at alle mennesker skal have adgang til nære, respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre.

Det er Mary Fondens mission at igangsætte og udbrede ny viden om ensomhedens årsager og konsekvenser.

Vi bidrager til metodeudvikling på området og udvikler, afprøver og forankrer metoder, der kan forebygge, lindre og afhjælpe ensomhed. Vi belyser vejene ind og ud af ensomhed, bryder tabuet og rækker ud til dem, der føler ensomheden, og til dem, der står omkring dem. Vi skaber håb for de mange, der oplever ensomhed, ved at vise, at ensomheden kan overkommes.

Partnerskaber og netværk

En del af Mary Fondens arbejde inden for området ensomhed består i, at vi deltager i relevante partnerskaber og netværk. Vi har i mange år været en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor vi bidrager ved at sidde med i styregruppen. I 2020 blev vi desuden en del af initiativet Flere i Fællesskaber, hvor vi også sidder i styregruppen.

Fakta om Ensomhed
  • 19 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme – andelen er størst hos unge kvinder, hvor det er knap hver 4. unge kvinde, der føler sig svært ensom.
  • 470.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed – det svarer til ca. 9,6 % af befolkningen
  • Kortvarig ensomhed er helt normalt og ufarligt
  • Langvarig ensomhed bevirker en stresstilstand i kroppen, som påvirker både fysisk sundhed og trivsel. Unge, der føler sig svært ensomme over længere tid, har bl.a. forhøjet risiko for depression, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser
  • Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet
  • Personer, der føler sig svært ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere end personer, der ikke oplever svær ensomhed

    (Kilde: Ensomhed i Danmark, Lasgaard et. al., DEFACTUM, 2020, Danskernes Sundhed 2023, Den Nationale Sundhedsprofil, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2024)

Viden

Find alle de analyser og evalueringer, Mary Fonden selv har sat i gang på indsatsområdet Ensomhed.

Seneste nyt på området

Læs mere om Mary Fondens seneste aktiviteter på indsatsområdet Ensomhed.

Projekter

Lift

Lift er et initiativ, der skal sikre at unge der føler sig svært ensomme, bliver set, får hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at indgå i meningsfulde relationer.
Læs mere

Projekt Me&We

Me&We arbejder for en generation af unge, der kan skabe og vedligeholde meningsfulde fællesskaber, og som ved, hvordan de kan hjælpe dem, der står udenfor.
Læs mere