2. december 2023

VIVE-rapport: Unge oplever ensomhed på seks forskellige måder

Rapporten 'Ensomhed blandt unge' identificerer seks unikke måder, unge oplever ensomhed på.

For nogle er ensomhedsfølelsen mest fremtrædende, når de er alene, mens andre oplever den tydeligst i selskab med andre, hvor de ikke føler sig inkluderet eller set. Rapporten fremhæver i alt seks forskellige måder, som unge oplever ensomhed på

Undersøgelsen viser også, at dårlige oplevelser i barndommen og livsbegivenheder såsom skoleskift, lange sygdomsforløb eller forældres skilsmisse, kan føre til ensomhed.

Rapporten markerer et vigtigt skridt i forståelsen af ensomhedsproblematikken blandt unge, og understreger behovet for en nuanceret og individuel tilgang i arbejdet med at støtte denne målgruppe.

Af:

Lasse Bergholtz Hansen