Hjem / Vores arbejde / Mobning og Trivsel

Mobning og Trivsel

Mobning og Trivsel var Mary Fondens første indsatsområde. Det stod tidligt klart, at kampen mod social isolation også er en kamp mod mobning, fordi mobning handler om at udstille og udskille. I Mary Fonden har vi valgt at forebygge mobning gennem et fokus på trygge fællesskaber. Vi tror på, at stærke børnefællesskaber er den bedste vej uden om mobningen og ind i fællesskabet.

Mary Fondens vision inden for indsatsområdet Mobning og Trivsel er, at alle børn og unge skal kunne leve et liv, hvor de trives socialt, og hvor de føler sig som en accepteret og værdifuld del af fællesskabet.

Det er Mary Fondens mission at skabe trygge børnefællesskaber og samtidig styrke børns sociale kompetencer og deres evne til at bidrage til og indgå i disse, fra de er helt små.

Gennem udbredelse af viden, konkrete redskaber og helhedsorienterede projekter, primært i formaliserede fællesskaber, styrker vi børnenes sociale trivsel og forebygger og afhjælper mobning blandt børn. Vi skaber håb for børn, der føler sig uden for fællesskabet – og de voksne omkring dem, ved at vise, at der er en vej tilbage i fællesskabet, og ved at motivere alle i fællesskabet til at tage ansvar for det.

Fakta om Mobning og Trivsel

Mobning er et reelt problem for mange børn.

  • 10,1 % af eleverne i 4.-9. klasse har oplevet mobning (Trivselsmålingen, 2021/2022)
  • 9 % af de danske 11-15-årige skolebørn har oplevet at blive mobbet på digitale medier (Skolebørnsundersøgelsen 2018)
  • 9 % er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af drilleri eller mobning (CUR, Fritidslivet for 3.-6.- klasse – En rapport om trivsel, omvalg og fællesskaber”, 2020)
  • Mobning kan forebygges allerede i børnehaven
  • Mobning handler ikke om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen

Viden

Find alle de de analyser og evalueringer, Mary Fonden selv har sat i gang på indsatsområdet Mobning og Trivsel.

Seneste nyt på området

Læs mere om Mary Fondens seneste aktiviteter på indsatsområdet Mobning og Trivsel.

Projekter

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.
Læs mere
LæseLeg

LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende aktiviteter.
Læs mere

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.
Læs mere
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.
Læs mere

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.
Læs mere