27. december 2021

Betydningen af håb for udsatte for mobning, ensomhed eller partnervold

Mary Fonden har undersøgt, hvad der giver mennesker håb, når livet er svært. Undersøgelsen viser, at håbet har stor betydning for, at man kan komme ud af en svær livssituation. For de fleste næres håbet af betydningsfulde relationer og realistiske mål, der er inden for rækkevidde.

Ny analyse undersøger, hvad der skaber håb

Håb er vigtigt i alle menneskers liv, og noget af det værste, man kan komme ud for, er at være i en situation, hvor alt håb synes ude.

Derfor har Mary Fonden som en del af sit formål at bidrage til at skabe håb for mennesker i udsatte positioner – med særligt fokus på fondens målgrupper; mennesker, der føler sig ensomme, har oplevet mobning eller vold i parforholdet.

Undersøgelsens resultater

  • Større skift i livet har en positiv betydning for håbet på tværs af målgrupperne (fx ved udsathed for vold: flytning til krisecenter, graviditet, fødsel af barn). Håbet skabes ved tanken om, at der skal ske et skift.
  • Håb skabes af noget, der ligger inden for en kort tidshorisont og som er inden for rækkevidde. Målgrupperne får ikke håb af at høre historier, om nogen, der er meget længere fremme end dem selv.
  • Fagprofessionelle piller en central rolle ift. at skabe håb for målgrupperne. Svigt fra fagprofessionelle kan føre til tab af håb
  • Relationer er vigtige for håbet.  Håbet skabes, når relationerne: Støtter, når det er svært, virker som rollemodel, fordi vedkommende har oplevet noget lignende, eller har brug for én
  • At føle svigt er dét, der oftest får de udsatte til at miste håbet. Følelsen af svigt opstår, når den udsatte rækker ud og oplever ikke at blive hørt eller hjulpet.  Særligt de fagprofessionelle og de nære relationer kan fremkalde følelsen af svigt

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Oxford Research og er en eksplorativ kvalitativ undersøgelse, hvor datagrundlaget består af en række interview samt to workshops:

  • Ni telefoninterviews med eksperter og praktikere, som til dagligt arbejder med personer, der er udsat for vold i hjemmet, ensomhed og/eller mobning
  • 19 dybdegående fysiske interviews med udsatte og tidligere udsatte for hhv. vold i hjemmet, ensomhed og/eller mobning
  • To workshops i en 2. klasse omhandlende trivsel og mobning

Formål

At få mere viden om, hvad håb betyder for Mary Fondens målgrupper, samt hvordan man kan arbejde med at styrke håb. De tre målgrupper er mennesker, som er udsat for mobning, ensomhed eller partnervold.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er en eksplorativ kvalitativ undersøgelse, hvor datagrundlaget består af en række interview samt to workshops.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Oxford Research

Med finansiel støtte fra: TrygFonden

Udgivelsesår: 2021

Af:

Timian Bille Bach Landgraff