Hjem / Vores arbejde / Vold i Hjemmet

Vold i Hjemmet

Vold er aldrig acceptabel og kan aldrig retfærdiggøres. Alligevel lever tusindvis af familier med den store hemmelighed, som vold i hjemmet er. Det kan være svært at forlade en voldelig partner. Ofte er volden kommet snigende og har forvrænget billedet af, hvad der er sundt og normalt i et parforhold. Nogle voldsudsatte føler sig også bundet til deres partner af fx fælles børn, en uoverskuelig økonomi, frygt eller kærlighed.

Mary Fondens vision inden for indsatsområdet Vold i Hjemmet er, at alle børn, unge og voksne skal kunne leve et liv fri for vold. Desuden vil Mary Fonden gøre danskerne i stand til at genkende partnervold, når de oplever den, samt motivere dem til at tale om volden og handle på den.

Det er Mary Fondens mission at skabe opmærksomhed om vold i hjemmet, at forebygge vold og at støtte den voldsudsatte på vejen mod et liv uden vold. Gennem udbredelse af viden vil vi udvide og nuancere danskernes forståelse af vold og motivere til at reagere på vold, hvis man er vidne til partnervold.

Vi bidrager til at kvalificere og udbrede tilbud til de voldsudsatte, der søger hjælp, så de kan skabe et liv fri for vold. Vi skaber håb for de mange, der lever med vold i hjemmet, ved at vise, at der er hjælp at få, og at der er alternativer til voldens sprog.

Fakta om Vold i Hjemmet
  • Det skønnes, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk partnervold i Danmark (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2018)
  • Knap hvert 6. barn vokser op i et hjem med vold (Kilde: SFI, 2016)
  • Vold er et stort tabu, og mange formodes aldrig at anmelde volden. Antallet af voldsudsatte kan derfor være endnu højere.
  • Knap 3 ud af 4 voldsudøvere har selv oplevet vold i hjemmet som børn (Kilde: Dialog mod Vold, 2018)
  • Psykisk vold har siden 1. april 2019 været kriminaliseret i straffeloven. Tal fra VIVE viser, at knap 4 ud af 100 kvinder inden for et år har været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Det samme gælder godt 1 ud af 100 mænd (Kilde: VIVE, 2018)
  • En undersøgelse fra Rigshospitalet viste, at 3 % af de gravide havde været udsat for vold inden for det seneste år (Kilde: Rigshospitalet, 2016). Samtidig viser internationale studier, at vold under graviditeten fordobler risikoen for at føde præmaturt eller med lav fødselsvægt
  • I løbet af 2020 boede der 2.294 kvinder på landets kvindekrisecentre. Kvinderne medbragte i alt 2.157 børn (Kilde: LOKK og Danmarks Statistik 2021)

Viden

Find alle de analyser og evalueringer, Mary Fonden selv har sat i gang på indsatsområdet Vold i Hjemmet.

Seneste nyt på området

Læs mere om Mary Fondens seneste aktiviteter på indsatsområdet Vold i Hjemmet.

Kampagne

Stop Partnervold

Alt for mange danskere bliver udsat for partnervold. Og samtidig er det for få, der reagerer, når de er vidne til volden. Derfor har Mary Fonden udviklet en ny kampagne, der skal skabe opmærksomhed omkring problemstillingen og give konkrete redskaber til, hvad man kan gøre, hvis man ønsker at hjælpe.
Læs mere

Projekter

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor, får en rygsæk med bl.a. tøj, bøger og legetøj. Ryksækken er både en praktisk hjælp til de mange børn, der kommer uden noget og et pædagogisk værktøj for medarbejderne på krisecentrene.
Læs mere