12. september 2022

Evaluering af Skolestyrken

Ny evaluering viser, at skoler, der arbejder med skolestrivselsprogrammet Skolestyrken, oplever at programmet er både relevant og har en høj kvalitet.

Mary Fondens årsberetning 2021: Opsummering

 

 

I 2020 lancerede Alliancen mod mobning – der består af organisationerne Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet – helskoleprogrammet Skolestyrken, der har til formål at skabe trivsel og bekæmpe mobning. Siden er programmet blevet udbredt på mere end 30 skoler.

Skolestyrken er nu blevet evalueret blandt de skoler, der har været igennem programmet. Og tilfredsheden – især blandt skolelederne – er stor. Næsten samtlige af de adspurgte skoleledere vil anbefale Skolestyrken til andre skoler. Skolerne er både tilfredse med programmets indhold og mulighederne for at implementere det på skolen. Særligt skolelederne giver udtryk for, at der er tale om en særdeles relevant indsats, og de vurderer, at programmets samlede kvalitet er høj. Skolelederne har også stor ros til Skolestyrkens konsulenter, som møder skolens personale i øjenhøjde, med fleksibilitet og stor professionalisme.

Evaluering af Skolestyrken

Forfatter: Als Research for Alliancen mod Mobning

Med finansiel støtte fra: Programmet er i dets første projektperiode fra 2018-2022 støttet af A.P. Møller Fonden, TrygFonden og Ole Kirks Fond

Af:

Bodil Liv Holm