4. december 2023

Mangfoldige børnefællesskaber i indskolingen

På vegne af Fri for Mobberi har Epinion gennemført en undersøgelse af forældres oplevelse af hvilke kulturer og normer, børn kan støde på i indskolingen. Undersøgelsen spørger bl.a. ind til om børnene kan opleve at føle sig forkerte ud fra kriterier om udseende, personlighed, etnicitet mm.

En tidligere undersøgelse af Børns Vilkår* viser, at børn fra mellemtrinnet oplever, at der er meget snævre rammer for at passe ind, og at dette bidrager til den store mistrivsel blandt børn og unge. Denne undersøgelse bygger videre på disse indsigter og har til formål at belyse behovet for at arbejde med mangfoldighed og tolerance hele vejen igennem børns institutions- og skoleliv – også i de tidligere klassetrin.

Hovedpointer fra undersøgelsen

Forældre til børn i alderen fem til ni år synes generelt, at det er vigtigt, at der er fokus på mangfoldighed og diversitet i deres barns klasse.

  • 81% af forældrene synes, at fokus på mangfoldighed og diversitet i deres barns klasse er vigtigt. Denne holdning er udbredt på tværs af køn.
  • Desværre oplever 10% af forældrene, at der ikke er tilstrækkelig fokus på mangfoldighed og diversitet i indskolingen. Det er særligt fædre, som ikke er født i Danmark, der i højere grad oplever, at lærere og pædagoger i deres barns klasse ikke har tilstrækkelig fokus på mangfoldighed og diversitet sammenlignet med fædre, der er født i Danmark.

Størstedelen af forældrene oplever, at der eksisterer normer i klassen, der enten får deres barn eller andre børn i klassen til at føle sig forkert.

  • 57% af forældrene angiver, at deres eget barn eller andre børn i klassen føler sig forkerte pga. deres karaktertræk og interesser. F.eks. angiver forældrene, at både introverte børn og meget energiske børn eller børn, der beskrives som vilde, kan føle, at de ikke passer ind i børnefællesskabet.
  • Udover karaktertræk og interesser angiver 34% af forældrene, at børnenes udseende har betydning for, om deres eget barn eller andre børn føler sig forkerte i klassen. 35% angiver, at børnenes faglige kompetencer har betydning for, om deres eget barn eller andre børn føler sig forkerte i klassen, og 14% angiver, at børnenes baggrund har betydning for, om deres eget barn eller andre børn føler sig forkerte i klassen.

De eksisterende normer medfører konsekvenser for børnenes generelle følelse af at passe ind i skolen og børnefællesskaberne.

  • En tredjedel af forældrene oplever, at deres barn kæmper for at passe ind efter at være startet i skole, hvilket understreger behovet at arbejde med mangfoldighed og diversitet i skolen.

*Kilde: Børn og unge kæmper for at passe ind, Børns Vilkår (2022)

Om undersøgelsen

Resultaterne er baseret på kvantitative surveydata fra 1.002 forældre til børn i alderen fem til ni år på tværs af hele landet. Forældrene blev bedt om at besvare et spørgeskema, der omhandlede forældrenes oplevelser af normer og uskrevne regler i deres barns klasse.

Data blev indsamlet af Epinion via deres webpanel i perioden 9. oktober 2023 til 16. oktober 2023.

Af:

Cecilia Mandrup