Mennesker har brug for mennesker

Mary Fonden arbejder for et samfund, hvor alle oplever at høre til

Hjem / Om Mary Fonden

Om Mary Fonden

Mennesker har brug for hinanden.
For hvordan er vi stillet, hvis vi står uden for fællesskabet? Hvad enten vi er børn eller voksne, har vi brug for at have nære relationer i vores liv. Uden det, mangler vi noget helt essentielt, nemlig følelsen af at høre til. Og det er noget, som rammer flere og flere i vores samfund – med alvorlige konsekvenser til følge.

I Mary Fonden arbejder vi for, at ingen skal stå alene. Så enkelt er det. Det var årsagen til, at vi startede fonden i 2007, og det er stadig samme formål, der driver os i dag.

Men én ting er, hvad vi arbejder for, noget andet er, hvordan vi gør det.

Også her er vores tilgang, at vi lykkedes bedre med at skabe forandring, når vi gør det sammen. Derfor gør vi intet alene. I stedet bringer vi de rette mennesker sammen i nye partnerskaber. Vi samler eksperter, fagfolk, finansielle partnere, organisationer, og de mennesker vores indsatser er målrettet til.

Sammen kan vi nemlig skabe forebyggende og afhjælpende indsatser, der kan ændre strukturer og være livsforandrende. Sammen kan vi udvikle ny viden, der kan skabe indsigt og forståelse, og sammen kan vi bruge vores stemme til at pege på udfordringer og muligheder.

Vores indsats lykkedes, når vi skaber en ny kultur, der forebygger mobning i skoler, SFO’er og daginstitutioner. Når vi bryder tabuet om vold i hjemmet og finder frem til voldsramte familier, der tidligere gik under radaren. Og når vi finder nye veje til at bekæmpe ensomhed og styrke de positive fællesskaber.

Vi er stolte af de forandringer, vi har skabt i fællesskab. Kun når vi står sammen, kan vi lykkes – præcis som med alt andet i livet.

Mennesker har brug for mennesker

“Vi deler alle et helt grundlæggende behov for at blive set. Blive anerkendt. Og blive holdt af for at være lige præcis den, vi er. Mennesker har brug for mennesker”

H.M. Dronningen