6. november 2017

Effektevaluering: Fri for Mobberi og børns socioemotionelle kompetencer

Kontrolgruppestudie viser, at Fri for Mobberi styrker børns empatiske adfærd.

Effektevaluering af Fri for MobberiEn evaluering af Mary Fonden og Red Barnets fælles antimobbeprogram Fri for Mobberi viser, at børn i institutioner, som har arbejdet med Fri for Mobberi, i højere grad udtrykker følelser, bidrager aktivt til positive relationer og udviser empati sammenlignet med børn i institutioner, hvor man ikke har arbejdet med programmet. Effekten er statistisk signifikant.

Effektevalueringen er foretaget af Rambøll for Mary Fonden og Red Barnet.

Formål

At undersøge de kvantitative effekter af antimobbeprogrammet Fri for Mobberi under almindelige hverdagsvilkår i daginstitutionerne. Dette fokus muliggør en vurdering af, hvor stort et udbytte børn generelt vil kunne få, hvis programmet anvendes lokalt i daginstitutioner.

Om undersøgelsen

Studiet har målt på effekten blandt børnehavebørn i 16 institutioner. Institutionerne blev delt i henholdsvis en indsats- og en kontrolgruppe. I indsatsgruppen fik institutionen materialer og undervisning i Fri for Mobberi og arbejdede med programmet i fem måneder. I kontrolgruppen arbejdede pædagogerne som normalt. I alt indgik 649 børn i studiet.

I begge grupper blev børnene vurderet både før og efter ved hjælp af et detaljeret spørgeskema, hvor barnets pædagog svarede på en række spørgsmål om trivsel og børnenes adfærd. Spørgeskemaet afdækker en række sociale egenskaber, der tilsammen siger noget om, hvordan barnet udviser empatisk adfærd, selvregulering og formår at samarbejde.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Rambøll

Samarbejdspartner: Red Barnet

Udgivelsesår: 2017

Af:

Timian Bille Bach Landgraff