29. september 2015

Følgeforskning af LæseLeg: effektstudie 2 og langtidsstudie

Mindre studie viser – trods små positive resultater – ingen entydig effekt af et traditionelt LæseLeg-forløb blandt stærkt sprogsvage små børn.

Effektstudie 2 og langtidsstudie af LæseLegDenne rapport er udarbejdet i tilknytning til følgeforskning af Mary Fondens projekt LæseLeg. Rapporten beskriver et pilot-projekt, der handler om LæseLeg.

Studiet undersøger effekten af et tre-måneders LæseLeg-forløb med 3-4-årige børn med et særligt behov for en fokuseret sproglig indsats. Ud over effektstudiet blev en mindre gruppe børn fulgt i et langtidsstudie (over 10 måneder), hvor de deltog i to LæseLeg-forløb.

Studiet kunne konkludere følgende:

  • I modsætning til det første følgeforskningsstudie af LæseLeg, der viste, at tilfældigt udvalgte børnehavebørn, som deltog i LæseLeg, blev markant bedre til at kommunikere, kunne dette studie ikke påvise statistisk signifikante effekter af et tre-måneders LæseLeg-forløb blandt 3-4-årige stærkt sprogsvage børn
  • Ved at opdele gruppen af børn i en henholdsvis ensproget og tosproget gruppe, viste analyserne, at ensprogede LæseLeg-børn scorede højere, når det kom til forståelse af følelser (fx at pege på et ansigt, der er glad). Men gruppen i denne analyse var så lille, at der er behov for yderligere studier, før man kan drage endelige konklusioner
  • For børnene, som deltog i langtidsstudiet over 10 måneder, var gruppen af børn, der deltog, for lille til at drage endelige konklusioner i forhold til en effekt af LæseLeg

Studiet bør betragtes som et pilotstudie, og det kan derfor ikke udelukkes, at også denne gruppe af børn har signifikant gavn af at deltage i LæseLeg. I lighed med resultater fra internationale studier kan det tænkes, at inddragelse af børnenes forældre vil kunne øge de positive resultater.

Formål

At undersøge effekten LæseLeg.

Om undersøgelsen

64 børn på 3-4 år deltog i studiet. Børnene var fordelt på otte børnehaver i syv kommuner. Børnene blev testet individuelt i deres ordforråd, ordmobilisering og kendskab til bogstaver og tal over to gange – prætest og posttest. En mindre gruppe børn blev fulgt i et længere forløb.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Aalborg Universitet

Udgivelsesår: 2015

Af:

Timian Bille Bach Landgraff