4. marts 2019

Ensomhed blandt unge

Vi taler om dem, og mange gode kræfter vil gerne hjælpe dem; det stigende antal unge, der er ensomme og mistrives. Men hvem er de egentlig? Det forsøger den ny rapport 'Ensomhed blandt unge' at give et bud på.

De fleste befolkningsundersøgelser, der har belyst ensomhed, har fokuseret på ensomhed i alderdommen, og først inden for de seneste 10-15 år er der lavet flere studier om ensomhed blandt unge i Danmark. Der er således fortsat brug for mere viden om ensomhed hos unge i Danmark; viden, der kan understøtte beslutningsprocesser og konkrete interventioner.

Denne temaanalyse bidrager til beskrivelsen af unge, der føler sig ensomme.

Analysen viser, bl.a. at:

  • 12 % af de unge i Region Midtjylland er svært ensomme. Det er flere end i nogen anden aldersgruppe
  • Blandt de 16-19-årige er dobbelt så mange kvinder (16 %) svært ensomme sammenlignet med mændene (8 %)
  • Blandt de 20-24-årige udligner forskellen sig derimod, og der er ingen signifikant forskel på kønnene
  • Blandt de unge kvinder ses en mindre forekomst af ensomhed blandt dem, der bor sammen med andre
  • For unge mænd er derimod det at have en kæreste – uanset om forholdet er nyt eller gammelt – tilsyneladende en beskyttende faktor

Formål

At tegne et detaljeret billede af unge, der føler sig ensomme, og at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning er særligt stort.

Om undersøgelsen

Temaanalysen bygger på data fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen ‘Hvordan har du det?’ fra 2017. Undersøgelsen er baseret på en stikprøveudvælgelse blandt 52.000 personer i Region Midtjylland. Data er indsamlet gennem spørgeskemaer.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: DEFACTUM

Udgivelsesår: 2019

Af:

Timian Bille Bach Landgraff