15. november 2019

Det sociale landkort

En kortlægning af indsatser for børn og unge i Grønland.

Kortlægning af indsatser for udsatte børn og unge i Grønland

 

 

Mange forskellige aktører arbejder med indsatser for udsatte børn og unge i Grønland, men der mangler overblik over, hvem aktørerne er, hvor de arbejder, og hvilke indsatser de mere specifikt arbejder med.

Socialt Udviklingscenter SUS har på foranledning af Mary Fonden gennemført en kortlægning, som skal medvirke til at skabe et bedre overblik over feltet.

Kortlægningen viser bl.a.:

  • Af de 60 indsatser er 40 % af indsatserne direkte målrettet børn og unge, mens 60 % af indsatserne henvender sig til fagpersoner, frivillige, forældre plejerforældre og andre personer omkring børn og unge
  • Indsatserne består af mange forskellige aktiviteter, der blandt andet omfatter ferielejre og udveksling, sociale og fritidsaktiviteter samt kapacitetsopbygning af organisationer. Flest indsatser består dog af personlig og faglig kompetenceudvikling og støtte samt viden-generering og fortalervirksomhed, hvoraf sidstnævnte særligt repræsenterer landsdækkende kampagner om eksempelvis frivillighed og børns rettigheder
  • Organisationernes sociale arbejde fordeler sig over hele Grønland, om end der – ikke overraskende – er særligt mange indsatser i Nuuk. Der findes dog også mange indsatser i Tasiilaq, Qaqortoq og Ilulissat

Formål

At bidrage til bedre forudsætninger for et tættere samarbejde mellem organisationer og foreninger, fonde og offentlige instanser, der arbejder med børn og unge i Grønland.

Om undersøgelsen

Kortlægningen er gennemført fra juli til oktober 2019 og bygger på i alt 35 interview med repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer, kommuner, styrelser, departementer og fonde. Kortlægningens omdrejningspunkt er civilsamfundsorganisationernes og -foreningernes 60 indsatser for børn og unge i Grønland de seneste fem år.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Socialt Udviklingscenter SUS

Udgivelsesår: 2019

Af:

Timian Bille Bach Landgraff