14. juni 2019

Casestudie af Alliancen mod mobnings tilblivelse

Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår har siden 2016 samarbejdet om at etablere Alliancen mod mobning, der skal standse mobning og understøtte trivsel i de danske skoler. Nyt casestudie af Alliancens tilblivelse og første år forsøger at uddrage erfaringer og læringer fra processen hidtil.

Alliancen mod mobning logoMed casestudiet ønsker Alliancen at give erfaringer – gode som mindre gode – videre til andre, der står over for en lignende opgave. Samtidig skal casestudiet gøre parterne i Alliancen klogere på den fremadrettede proces.

Casestudiet viser, at der har været store fordele for de tre organisationer ved at gå sammen i Alliancen, men at der også har været nogle svære bump på vejen.

I store træk kan casestudiet udlede følgende styrker og svagheder om Alliancens tilgang:

  • En faglig udbytterig proces har ført til lovende produkter og indhold
  • Et gennemarbejdet juridisk grundlag og tæt samarbejde har fostret tillid
  • Alliancen har stor troværdighed og gennemslagskraft
  • Konkretiseringen af indholdet i Alliancen trak ud
  • Alliancen har måske lukket sig om et civilsamfunds- og børnefagligt fokus
  • Interne beslutningsgange og kommunikationskanaler er ikke helt på plads

Du kan læse mere i dybden om Alliancens styrker og svagheder i casestudiet.

Formål

At indsamle læringer og erfaringer fra aktiviteterne i Alliancen mod mobning med henblik på at dele dem med andre fonde og civilsamfundsorganisationer.

Om undersøgelsen

Moos-Bjerre har gennemført i alt 19 kvalitative interviews med personer fra organisationer i og omkring Alliancen og haft adgang til Alliancens dokumenter.

Resultaterne repræsenter et øjebliksbillede af interviewpersonernes individuelle erfaringer og observationer fra arbejdet i Alliancen indtil nu. Der er således ikke tale om en evaluering af Alliancens resultater, og da arbejdet i Alliancen stadig pågår, er der også fremadrettet potentiale for læring og videreudvikling af Alliancens indhold.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Moos-Bjerre

Samarbejdspartner: Red Barnet og Børns Vilkår

Udgivelsesår: 2019

Af:

Timian Bille Bach Landgraff