9. maj 2023

Ensomhed og fritidsfællesskaber blandt unge

På vegne af Mary Fonden har SocialRespons gennemført en kvalitativ undersøgelse af deltagelse i fritidsfællesskaber blandt unge med ensomhed. Resultaterne anvendes bl.a. i Mary Fondens nye ensomhedsprogram ”Lift – unge ud af ensomhed”

De fleste unge oplever ensomhed på et tidspunkt i deres liv, fx i forbindelse med overgange som skoleskift og flytning mv. Men for mange unge bider ensomheden sig fast som en ubehagelig følelse, hvor der opstår en uoverensstemmelse mellem de faktiske og ønskede behov for sociale relationer.

Mary Fonden har derfor igangsat et nyt program ”Lift – unge ud af ensomhed” som har til formål at sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver set, får hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at indgå i meningsfulde relationer

Denne undersøgelse, som er udarbejdet af SocialRespons, bidrager med ny viden om de oplevelser, barrierer og muligheder, som unge med ensomhed oplever i forhold til kunne indgå i fritidsfællesskaber med andre unge.

Hovedresultater fra undersøgelsen

  • 16 ud af 17 interviewede har oplevet ensomhed i minimum 3 år.
  • Mange af de unge kæmper med oplevelsen af ikke at kunne skabe nære relationer eller have tillid til eksisterende relationer. De fortæller ofte om frygt for svigt, da de har oplevet dettetidligere.
  • Størstedelen fortæller, at deres ensomhedsfølelse startede i folkeskolen (typisk 5., 6., 7. klasse), og at den ofte er udløst af en kombination af svigt fra nære relationer/skift i livssituationen og oplevelsen af at stå udenfor fællesskabet og de grupperinger, der dannes.
  • Størstedelen oplever en mangel på involvering fra voksne omkring dem, fx forældre og lærere. Lærere fremhæves ofte som nogen, de unge oplever burde have reageret eller kunne have hjulpet bedre, da det er dem, der kan se, at de mistrives.
  • De unge fremhæver behovet for flere voksenstyrede aktiviteter, så der er et mindre fokus på, hvor god man er til at småsnakke og tage initiativ til at gå hen til andre.
  • Flere af de unge påpeger, at det mest centrale er at lytte til dem og deres bekymringer fremfor at presse en færdig løsning igennem.

Formål

Undersøgelsen bidrager med viden om:

  1. Hvilke fritidsfællesskaber, som unge der føler sig ensomme, vælger, og hvad der ligger til grund for deres valg.
  2. Unge med ensomhedsfølelsers egne oplevelser af barrierer for deltagelse samt hvilke faktorer, de oplever, sikrer fastholdelse i fritidsfællesskaber.

Undersøgelsen har til formål at kvalificere og understøtte det fremadrettede samarbejde med lokale aktører i Lift-programmet samt at tjene som vidensgrundlag for udviklingen af generelle principper for at støtte unge i varige fritidsfællesskaber.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger (udover et baggrundsstudie) på 17 dybdegående interview med unge i alderen 16-22 år, der enten er svært ensomme eller har været det i tidligere perioder af deres liv.

11 unge kvinder og 6 unge mænd er blevet interviewet. Hvert interview har varet imellem 50 – 90 minutter.

Data er indsamlet i perioden januar 2023 til marts 2023.

Rapporten er udarbejdet som led i Lift-programmet og er finansielt støttet af Det Obelske Familiefond og Lauritzen Fonden.

Af:

Alvina Ahmed