28. februar 2020

Vold i Familien – Viden for fagfolk

Fagpersoner skal klædes bedre på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og Lev Uden Vold har derfor udgivet en antologi om vold målrettet studerende på en række professionsuddannelser.

Antologi - Vold i familien

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre fagpersoner møder hver dag familier, som lever med vold.

For vold i familien er et komplekst område. Og i dag er undervisningen om vold i familien sparsom på de professionsrettede uddannelser.

‘Vold i familien – Viden for fagfolk’ er den første samling af nyere dansk viden om vold i familien. Bogen introducerer undervisere og studerende for en række tematikker om vold i familien med bidrag fra forskere inden for området og organisationer med specialiserede indsatser til både voldsudsatte og voldsudøvere.

Formål

At bidrage til, at vold i nære relationer inddrages i pensum på de relevante uddannelser og efteruddannelser, så fagpersoner bliver bedre rustet til at støtte og hjælpe de mange familier, som lever med vold.

Om antologien

Antologien er 320 sider lang og koster kr. 249,95 i bogform. Antologien kan downloades i en printvenlig udgave eller købes som bog hos Akademisk Forlag.

Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og flere andre organisationer har bidraget til antologien.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Akademisk Forlag

Samarbejdspartner: Lev uden Vold

Udgivelsesår: 2020

Af:

Timian Bille Bach Landgraff