23. februar 2024

Effekter af LæseLeg i vuggestuen og dagplejen

Det styrker børns kommunikative kompetencer at deltage i LæseLeg i en halv time om ugen. Det viser et effektstudie, der har undersøgt LæseLegs effekt for vuggestue- og dagplejebørn.

Overordnede resultater:

 • LæseLeg har en signifikant positiv effekt på 1-2-årige børns kommunikative kompetencer.
 • Højere deltagelse i læseaktiviteter betyder et højere sprogligt udbytte på receptivt og produktivt ordforråd, kommunikative kompetencer og sprogbrug.
 • Den positive effekt af LæseLeg gælder for et bredt udsnit af børn i danske vuggestuer og dagplejer
 • Motivationen og opbakningen til arbejdet med LæseLeg er høj blandt det pædagogiske personale og ledere.
 • Sammenhæng mellem hvor ofte pædagogerne vurderer, at de stiller spørgsmål og en højere score for produktivt ordforråd og kommunikative kompetencer.

Effekterne er baseret på en gennemsnitlig deltagelse i LæseLeg svarende til 30 minutters dialogisk læsning hver uge for det enkelte barn.

Et brugbart redskab

Studiet peger på, at LæseLeg er et brugbart redskab til at styrke det sproglige læringsmiljø i vuggestuer og dagplejer og dermed børnenes sproglige udvikling. Samtidig understreger rapporten, at potentialet er endnu større, hvis gennemførelsesgraden og kvaliteten bliver styrket.

Studiet viser desuden, at pædagogerne overordnet er motiverede for at arbejde med LæseLeg, og at deres motivation og indsats stiger, når arbejdet med LæseLeg bakkes op af ledelsen og kolleger.

Hverken forhold relateret til det enkelte barn, fx alder og køn, eller familien, fx forældrenes uddannelse eller indkomst, har betydning for effekten. Den positive effekt af LæseLeg ser således ud til at gælde for et bredt udsnit af børn i danske vuggestuer og dagplejer.

Om undersøgelsen

 • I studiet deltog mere end 700 børn i 1-2-årsalderen fordelt på i alt 200 vuggestue-stuer og dagplejere
 • Stuerne og dagplejerne blev inddelt i kontrol- og interventionsgrupper ved lodtrækning
 • Vuggestuer og dagplejere fra 16 forskellige kommuner deltog
 • Børnenes kommunikative kompetencer, sprogbrug, produktive og receptive ordforråd blev målt før og efter LæseLeg-indsatsen
 • I to uger ad gangen skulle det pædagogiske personale arbejde med en bog, som de skulle læse mindst fire gange om ugen
 • LæseLeg-indsatsen løb over 20 uger
 • VIA University College har undervist det pædagogiske personale i LæseLeg

Effekter af LæseLeg i vuggestuen og dagplejen

Udarbejdet af: TrygFondens Børneforskningscenter

Forfatter:Dorthe Bleses, Benedicte Donslund Vind og Astrid Jæger Jensen

Med finansiel støtte fra: Egmont Fonden

Udgivelsesår: 2024

Af:

Nanna Lehrmann