1. august 2017

Kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i hjemmet

Som en del af vores indsamling af viden om vold i hjemmet har Mary Fonden sammen med Oxford Research udarbejdet en kortlægning af aktiviteter og publikationer på området.

Kortlægning af aktiviteter og publikationer for vold i hjemmetGennem konkrete projekter og kommunikation er det Mary Fondens ambition at støtte voldsudsatte til at skabe sig et liv uden vold, at bidrage til, at voldscirklen brydes gennem forebyggende indsats, samt at øge vidensniveauet om volden og dens konsekvenser.

Denne kortlægning spiller primært ind i det identificerende arbejde i forhold til at afsøge eksisterende aktiviteter og indsatser på området for vold i hjemmet og vold i nære relationer.

Kortlægningen indeholder både indsatser med hjemmel i lovgivningen, konkret og praktisk hjælp, behandlings- og rådgivningstilbud, forebyggende tiltag og undervisningsindsatser samt kampagner og kommunikative tiltag. Rapporten rummer også en kort forskningsoversigt over de seneste fem års danske publikationer, som omhandler vold i hjemmet.

Kortlægningen indeholder ikke en vurdering af kvaliteten af de forskellige indsatser, men er alene et forsøg på at skabe overblik over aktuelle initiativer og aktører på området. Derfor er der heller ikke trukket skarpe konklusioner på tværs af rapporten ift. tematikker, geografi eller lignende. Aktivitets- og publikationsoversigterne giver et øjebliksbillede af et fragmenteret felt anno 2017.

Formål

At kortlægge aktiviteter og publikationer på området for vold i hjemmet.

Om undersøgelsen

Kortlægningen bygger på omfattende og dybdegående desk research samt dialog med relevante nøgleaktører på området for vold i hjemmet.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Oxford Research

Udgivelsesår: 2017

Af:

Timian Bille Bach Landgraff