Hjem / Om Mary Fonden / Organisation

Organisation

Mary Fonden består af et sekretariat på i alt 17 medarbejdere, der har til huse i Hempel Fondens lokaler på Amaliegade. H.M. Dronningen er formand for bestyrelsen, der, udover Dronningen, består af seks medlemmer.

Mary Fonden rådgives og følges af et præsidium, som består af fondens medstiftere og primære finansielle samarbejdspartnere. Derudover har Mary Fonden en række ekspertpaneler tilknyttet, der bidrager med faglig kvalificering og udvikling af Mary Fondens arbejde.

Bestyrelsen

Mary Fonden ledes af en bestyrelse, der har H.M. Dronningen som formand. Alle bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Sekretariat

Mary Fondens arbejde varetages af et sekretariat, der består af følgende medarbejdere.

Helle Østergaard
Helle Østergaard
Direktør

 

Tlf.: 29378922
Bodil Liv Holm
Bodil Liv Holm
Kommunikationschef

 

Tlf.: 26607849
Dorthe Hoegh
Sekretariatskoordinator
Tlf.: 20836746
Wencke Kathrine Jansen
Wencke Kathrine Jansen
Projektchef
Tlf.: 26170056
Simone Bodholdt
Projektchef
Tlf.: 25310008
Mikkel Lynggaard
Mikkel Lynggaard
Analyseansvarlig
Tlf.: 60223274
Tine beskåret
Tine Oxholm
Seniorprojektleder
Tlf.: 21285999
Christina beskåret
Christina Stær Mygind
Seniorprojektleder
Tlf.: 26275414
Lasse Bergholtz Hansen
Lasse Bergholtz Hansen
Senior presse- og kommunikationskonsulent
Tlf.: 31357214
Nanna Lehrmann
Kommunikationskonsulent og projektleder
Tlf.: 25330887
Jana Christensen
Kommunikationskonsulent
Tlf.: 50883334
Anne Sofie Juel Hansen
Anne Sofie Juel Hansen
Seniorprojektleder
Tlf.: 29640030
Anders Riis
Anders Riis
Projektleder
Tlf.: 22290357
Jena Høgenhav
Jena Høgenhav
Regnskabsansvarlig

 

Tlf.: 23211301
Fanny Tang Lærke
Studentermedhjælper

Kommunikation

Emma Scheel Basse
Studentermedhjælper

Analyse

Annika Kofoed Eppers
Piccoline
Tlf.: 45273020

Præsidium

Mary Fonden rådgives og følges af et præsidium, som består af fondens medstiftere og primære finansielle samarbejdspartnere. Medlemskab kan ikke søges, og H.M. Dronningen varetager hvervet som præsident.

Præsidiet består af:

 • Trine Nielsen, forperson Tuborgfondet
 • Merete Eldrup, bestyrelsesformand for Egmont Fonden
 • Lars Nørby Johansen, formand for William Demant Fonden
 • Kjeld Kirk Kristiansen, bestyrelsesformand for Ole Kirk’s Fond
 • Rie Odsbjerg Werner, direktør i TrygFonden
 • Gustav Mellentin, bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond
 • Natalie Shipton, næstformand i Oak Foundation
 • Richard Sand, formand for Hempel Fonden
 • Lars Suhr Olsen, direktør for Østifterne
 • Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden

Ekspertpaneler

Under hvert af Mary Fondens tre indsatsområder er der nedsat et panel af uvildige eksperter. Panelet giver Mary Fonden input og sparring, og er dermed med til at kvalificere vores arbejde og sikre, at udviklingen af vores projekter er baseret på den nyeste forskning og viden. Panelet er ulønnet, og er ikke i et ansættelsesforhold hos Mary Fonden. 

Ekspertpanel tilknyttet Mobning og Trivsel

 • Professor Jan Kampmann, Roskilde Universitetscenter
 • Cand.jur., ph.d. Helle Rabøl Hansen
 • Professor Dorte Marie Søndergaard, DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
 • Professor Donna Cross, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, University of Western Australia og det australske børneforskningscenter Telethon Kids Institute
 • Centerleder og ph.d. i teologi Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier (CUR)
 • Lektor, cand.psych. Grethe Kragh-Müller, DPU Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Administrerende direktør Anni Marquard, Center for Digital Pædagogik

Ekspertpanel tilknyttet LæseLeg

 • Professor Dorthe Bleses, TrygFondens Børneforskningscenter
 • Professor emeritus Stig Broström, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Ekspertpanel tilknyttet Vold i Hjemmet

 • Pædagog Marie Møller Christensen, Kvindehjemmet
 • Administrerende direktør Helle Øbo, AskovFonden
 • Seniorforsker Mai Heide Ottosen, VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Leder Mette Skovgaard Væver, Center for tidlig indsats og familieforskning, Københavns Universitet
 • Social- og Borgerchef Stine Høegh, Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune
 • Overlæge, Ph.d. Trine Rønde Kristensen, Center for Voldsramte, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital

Ekspertpanel tilknyttet Ensomhed

 • Programleder og professor, ph.d., Mathias Lasgaard, DEFACTUM, Region Midtjylland og Syddansk Universitet
 • Professor, ph.d. Rikke Lund, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Direktør Lise Stidsen Vandahl, Børne- og ungeområdet, Frederiksberg Kommune
 • Direktør, Rillo Rud, Ventilen Danmark
 • Centerleder, professor Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning