2. marts 2022

Danskernes kendskab til partnervold

Partnervold er et alvorligt problem, som kan have store konsekvenser for både den voldsudsatte og pårørende. Men hvem rammes, og hvordan handler vidner til volden? Denne undersøgelse afdækker danskernes kendskab til partnervold.

Danskernes kendskab til partnervold

Undersøgelsen kaster særligt lys på de uformelle aktørers rolle i forhold til bekæmpelse af partnervold og giver dermed en bedre forståelse for menneskene i de nære omgivelser og deres parathed til at hjælpe ofre for partnervold.

Ligeledes giver undersøgel­sen indblik i, hvilke faktorer der gør, at man som familiemedlem, ven, bekendt eller helt almindelig borger er mere eller mindre villig til at hjælpe en voldsudsat.

Over halvdelen (57 %) af de adspurgte i undersøgelsen har et personligt kendskab til partnervold, enten fordi de kender en udsat, en udøver, eller fordi de selv har været involveret i et parforhold med vold.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

  • Næsten hver anden  dansker kender en partnervoldsudsat kvinde
  • Kvinder oplever oftere og voldsommere partnervold
  • Mange taler om volden – færre søger professionel hjælp
  • Langt fra alle vidner griber ind over for volden
  • Hjælp fra andre og uklare omstændigheder afholder folk fra at gribe ind
  • Der findes forskellige vurderinger af støtten
  • Personlige erfaringer har betydning for handlingsparatheden
  • Det er en svær situation at være pårørende

Formål

At bidrage til en bedre forståelse af de nære omgivelsers parathed til at hjælpe ofre for partnervold.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 1.684 tilfældigt udvalgte borgere i Danmark i alderen 18-64 år samt kvalitative interviews med 14 pårørende til partnervoldsudsatte og 6 voldsfaglige rådgivere.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: VIVE

Med finansiel støtte fra: TrygFonden

Udgivelsesår: 2022

Af:

Timian Bille Bach Landgraff