9. februar 2021

Danskernes viden om vold i hjemmet

Der er store forskelle på unge og ældres holdninger til og viden om partnervold. Unge er mere tilbøjelige til at kontakte politiet, hvis de er vidne til partnervold. De unge har også en større forståelse for, at det kan være vanskeligt at forlade en voldelig partner.

vold i hjemmetNy Epinion undersøgelse udarbejdet for Mary Fonden skal belyse danskernes viden om partnervold i hjemmet.

Undersøgelsen afdækker danskernes viden og formodninger om vold i hjemmet på fire forskellige områder:

  1. Sociale forskellige i udsathed for partnervold
  2. Kønsforskelle og fysisk og psykisk partnervold
  3. Ansvaret for at stoppe partnervold
  4. Partnervold og social arv

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at.:

  • Danskerne har en god forståelse for, at vold kan foregå i alle samfundslag. Kun 13 % af danskerne mener, at partnervold stort set kun foregår i socialt udsatte grupper
  • En større andel af kvinderne end af mændene placerer ansvaret for at stoppe både fysisk og psykisk partnervold hos myndighederne – både de sociale myndigheder og sundhedsmyndigheder –  samt hos familie og venner til både voldsudøveren og den voldsudsatte
  • Når vi spørger danskerne, om de er enige eller uenige i, at det kan være svært at forlade en voldelig partner, er 59 % helt eller overvejende enige. Mænd og kvinder er dog ikke helt enige om dette: 49 % af mændene er helt eller overvejende enige i, at det kan være svært, mens den tilsvarende andel for kvinder er 69 %
  • Hvis danskerne opdager, at der er fysisk partnervold i deres nabofamilie og ønsker at hjælpe den voldsramte, vil størstedelen (40 %) af danskerne tage kontakt til den voldsudsatte først. Dog ville 39% af unge under 35 år tage kontakt til politiet først, mens 28 % af de unge vil tage kontakt til den voldsudsatte først
  • Danskerne gætter på, at 15,5 % af de danskere, som selv var udsat for vold i deres barndomshjem og 15,1 % af de danskere, der oplevede vold mellem deres forældre i deres barndomshjem, har været udsat for vold i det seneste år. Til gengæld forventer danskerne, at meget færre (10,5 %) har været udsat for vold i det seneste år, hvis de ikke voksede op med vold i deres barndomshjem. Der er dermed en klar forventning om, at vold går i arv
  • Danskerne forventer også, at udøvelse af fysisk partnervold er langt mere udbredt blandt personer, der selv har oplevet vold i barndommen

Formål

At afdække, hvorvidt danskernes viden om vold i hjemmet stemmer overens med forskningsresultater fra en række nyere danske undersøgelser på området.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af i alt 1.036 gennemførte spørgeskemabesvarelser med danskere på 18 år og derover. Besvarelserne er indsamlet online via Epinions Danmarkspanel i perioden 1. november til 9. november 2020.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Epinion

Udgivelsesår: 2021

Af:

Timian Bille Bach Landgraff