17. april 2015

Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser

Hvor mange danskere er alvorligt ensomme, og hvem er de? Få svar i denne temaundersøgelse af ensomhed i befolkningen.

Ensomhed i befolkningenLangvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for vores livskvalitet og helbred. Alligevel findes der ikke meget viden om, hvor mange danskere, der føler sig ensomme, og hvad der kendetegner de ensomme.

I ‘Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser’ belyses problemets aktuelle omfang, og der gives en indsigt i, hvor stor andelen af ensomme er i forskellige aldersgrupper og på tværs af forskellige demografiske og sociale forhold. Denne viden kan bidrage til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning af ensomhed er særlig stort.

Temaanalysen viser, at:

  • Knap 5 % af befolkningen i alderen 16 år og opefter er ensomme
  • Det at være gift eller at være i arbejde er beskyttende faktorer, når det gælder ensomhed
  • Der er med andre ord en stærkt forøget risiko for at føle sig ensom, hvis man er ugift, fraskilt eller uden tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Kigger man på alder, viser det sig, at andelen af ensomme er størst blandt unge (16-29-årige) og de ældste ældre (85+ år)

Formål

At øge vores viden om ensomhed i den danske befolkning. Temaanalysen udspringer af Mary Fondens ønske om at inspirere til nye målrettede initiativer i kampen mod ensomhed.

Om undersøgelsen

Analysen kortlægger forekomsten af ensomhed ved brug af et standardiseret ensomhedsmål (T-ILS). Analysens datagrundlag stammer fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen ‘Hvordan har du det?’ fra 2013.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Region Midtjylland

Udgivelsesår: 2015

Af:

Timian Bille Bach Landgraff