30. november 2020

Ensomhed i Danmark

Rigtig mange danskere føler sig ensomme. Særligt de unge er ramt af ensomhed. Det bekræfter analysen ’Ensomhed i Danmark’, der er den første samlede undersøgelse af ensomheden i befolkningen.

Analyse: Ensomhed i Danmark

Analysen ‘Ensomhed i Danmark’ er baseret på data fra den seneste sundhedsprofilundersøgelse, hvor man for første gang har spurgt ind til ensomhed i fire ud af de fem regioner.

Analysen viser bl.a:

  • 12 % af de 16-29-årige føler sig ensomme
  • Blandt hele befolkningen er det 8 %, der føler sig ensomme
  • Lidt flere kvinder end mænd føler sig ensomme
  • Hvis man er født med en anden etnisk baggrund end dansk, har man også en større risiko for at føle sig ensom i forhold til etniske danskere
  • Og så har ensomheden også helt tydeligt en social slagside. Fx er der fire gange så høj risiko for at være ensom, hvis man er arbejdsløs i forhold til, hvis man er i beskæftigelse
  • Der er også en klar sammenhæng mellem det at have en kronisk sygdom og risikoen for at være ensom. Især en langvarig psykisk lidelse er forbundet med en markant risiko for at føle sig ensom
  • Bemærkelsesværdigt er det, at de yngste ældre – i aldersgruppen 65-79 år – er de mindst ensomme. Men derefter vender det, og har man rundet de 80, stiger risikoen for at føle sig ensom ret markant
  • Man kan godt føle sig ensom, selvom man har kontakt med venner og familie. Størstedelen af de personer, der føler sig ensomme, har jævnligt kontakt med familie og/eller venner – enten månedligt eller oftere
  • Mennesker, der har kontakt til venner og familie sjældnere end én gang om måneden, langt oftere (20 % og 23 %) føler sig ensomme, sammenlignet med mennesker, der har hyppigere kontakt

Formål

At beskrive forekomsten af ensomhed i Danmark og identificere befolkningsgrupper, der er særligt udsatte for ensomhed.

Om undersøgelsen

Analysen baserer sig på den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse ”Hvordan har du det?”, hvor danskerne bliver spurgt ind til deres sundhed, og hvor man for første gang i 2017 også indsamlet data om ensomhed i fire af landets regioner (bortset fra Region Syddanmark). ”Hvordan har du det?” udarbejdes hvert fjerde år. Næste gang i 2021.
Det er en begrænsning ved analysen, at data fra Region Syddanmark ikke indgår.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: DEFACTUM

Samarbejdspartner: Folkebevægelsen mod Ensomhed

Udgivelsesår: 2020

Af:

Timian Bille Bach Landgraff