24. november 2017

Kortlægning og analyse af danske initiativer til ensomme

Hvor mange og hvilke tilbud er der til danskere, der føler sig ensomme? Det har vi forsøgt at kortlægge i denne rapport.

Kortlægning og analyse af initiativer til ensommeI en tid, hvor de fleste danskere har uanede muligheder for at deltage i aktiviteter og fællesskaber, kan det virke paradoksalt, at ensomhed er et samfundsproblem.

På trods af disse forhold er følelsen af ensomhed – og dermed ønsket om bedre social kontakt – et aktuelt problem for mange mennesker i Danmark. En befolkningsundersøgelse indikerer faktisk, at ca. 200.000 danskere føler sig svært ensomme.

Denne rapport har i alt identificeret 79 forskellige initiativer for ensomme i Danmark, hvilket sammenlignet med tidligere kortlægninger peger på et område i udvikling.

Generelt ses der flest landsdækkende/større initiativer, der henvender sig til unge/unge voksne og ældre. Kortlægningen viser, at der blandt de midaldrende voksne er et begrænset antal initiativer.

Formål

At kortlægge, beskrive og analysere eksisterende initiativer til personer, der føler sig ensomme. Rapporten er udarbejdet, fordi vi i Mary Fonden har et ønske om at øge vores viden om antallet og typer af initiativer til personer, der føler sig ensomme, og fordi vi ønsker en analyse og vurdering af den samlede forekomst af initiativer i Danmark.

Om undersøgelsen

Denne kortlægning inkluderer direkte initiativer, hvis formål overordnet set er at forebygge og/eller afhjælpe ensomhed. Initiativerne er udvalgt på baggrund af et formuleret formål om at forebygge, reducere eller afhjælpe ensomhed eller på baggrund af et formål, som afspejler et tydeligt ønske om at styrke kvantiteten og/eller kvaliteten af brugernes sociale relationer.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: DEFACTUM

Udgivelsesår: 2017

Af:

Timian Bille Bach Landgraff