7. november 2017

Mobning – viden og værktøjer for fagfolk

Gratis antologi, der giver fagfolk viden og værktøjer til arbejdet med at forebygge mobning.

Antologi om mobningPædagoger og lærere har afgørende betydning for at skabe de mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber, der er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling. Men hvordan bidrager man egentlig bedst til at forebygge og håndtere mobning?

‘Mobning – viden og værktøjer for fagfolk’ er en håndsrækning til dette vigtige arbejde.

Antologien præsenterer den nyeste viden om mobningens mekanismer og giver forskellige bud på, hvordan man som fagperson forebygger mobning eller handler, hvis man oplever en børnegruppe præget af mobning. Den kan læses fra ende til anden eller bruges som opslagsværk. Efter hvert kapitel kan læseren finde gode råd, arbejdsspørgsmål eller anbefalinger, som kan stimulere til videre refleksion og nye tiltag.

Emnerne i antologien favner vidt og er både målrettet arbejdet med større og mindre børn i daginstitution og skole samt til studerende.

Antologien er udgivet i forbindelse med Fri for Mobberis 10-års jubilæum.

Formål

At bidrage med viden og værktøjer til arbejdet med at forebygge mobning.

Om antologien

Antologien er udgivet af Akademisk Forlag i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnet, der sammen står bag Fri for Mobberi.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Forfatterne er Helle Rabøl Hansen, Nina Hein, Stine Liv Johansen, Stine Kaplan Jørgensen, Louise Klinge, Kit Stender Petersen & Helle Plauborg.

Samarbejdspartner: Red Barnet

Udgivelsesår: 2017

Af:

Timian Bille Bach Landgraff