11. september 2021

Interventioner, der skal mindske ensomhed: en systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier

Nu kan Mary Fonden i samarbejde med Defactum, Lauritzen Fonden og Realdania offentliggøre en systematisk gennemgang af 136 effektstudier mod ensomhed og nu med videnskabelig tyngde slå fast: Indsatser mod ensomhed virker.

Litteraturstudie om ensomhed

De seneste år er opmærksomheden omkring ensomhed og de sociale og sundhedsskadelige konsekvenser, der følger ensomhed, vokset. Samtidig er antallet af studier, der undersøger, hvordan vi afhjælper ensomhed, steget markant.

For første gang er de mange effektstudier på området nu samlet i en omfattende systematisk litteraturgennemgang, der bidrager til sikker viden om, hvad der virker og med hvilken effekt.

Litteraturstudiet skal inspirere til nye initiativer og samtidig understøtte beslutningsprocesser og prioritering af aktuelle og kommende indsatser til specifikke målgrupper i Danmark og andre lande.

Fakta om studiet:

  • Det største metastudie på ensomhedsområdet
  • Screenede mere end 14.000 studier og udførte systematisk evaluering af 136 interventioner
  • Studiet opdelte interventionstyperne i fire kategorier: Socialt netværk, social støtte, social og emotionel færdighedstræning og psykologisk behandling
  • Der blev fundet signifikant effekt af alle typer interventioner
  • Særligt psykologiske interventioner tyder på at have en effekt
  • Mens interventioner der alene fokuserer på at udvide netværket tyder på at have en mindre effekt

Formål

At identificere, vurdere og sammenfatte den tilgængelige viden om effekten af interventioner, der har til formål at mindske ensomhedsfølelse. Studiet skal endvidere undersøge hvilke typer af interventioner, der er effektive i forhold til at mindske ensomhedsfølelse.

Om undersøgelsen

Seniorforsker og ekspert i mental sundhed Mathias Lasgaard har i samarbejde med sit forskningsteam screenet mere end 14.000 effektstudier på ensomhedsområdet og systematisk gennemgået og evalueret 136 interventioner, der alle havde som primært formål at mindske ensomhed.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: DEFACTUM

Samarbejdspartner: Lauritzen Fonden & Realdania

Udgivelsesår: 2021

Af:

Timian Bille Bach Landgraff