28. september 2020

Børneperspektiver på LæseLeg

Gennem interviews og analyse af børnetegninger har lektor og specialist i børnepsykologi, Grethe Kragh-Müller, undersøgt, hvordan børn oplever LæseLeg.

Børneperspektiver på LæseLef

 

Hvordan oplever børn egentlig LæseLeg? Det forsøger denne undersøgelse at finde svar på.

Undersøgelsen viste bl.a., at:

  • Alle børnene var overordnet rigtig glade for LæseLeg, men ´var store forskelle i børnenes evner til at forstå bøgerne og indgå i dialog om dem
  • arbejdet med bøger giver børnene mulighed for at spejle sig i, genkende og bearbejde deres oplevelser med og følelser for deres omgivelser, så de får mulighed for bedre at forstå og forholde sig til dem

På baggrund af undersøgelsens fund er der udarbejdet otte anbefalinger til arbejdet med LæseLeg:

  1. Sammensæt læsegrupper efter børns udviklingsniveau
  2. Vælg bøger, som passer til børnenes udviklingsmæssige forudsætninger og alder
  3. Udvælg bøger, der vækker begejstring hos børnene
  4. Læs højt med indlevelse i rolige omgivelser
  5. Understøt børns færdigheder i at indgå i dialog
  6. Indgå i dialog om detaljer, som optager børnene
  7. Læs bøger, og lav aktiviteter regelmæssigt
  8. Udbyg forældresamarbejdet

Du kan læse mere om hvert enkelt råd i selve rapporten.

Formål

At kvalificere den eksisterende viden om LæseLeg for at videreudvikle programmet, så det i endnu højere grad er tilpasset børnenes behov.

Om undersøgelsen

I undersøgelsen deltog 74 børn i alderen 4-5 år fra syv forskellige dagtilbud. Fokus lå særligt på børn med et lille sprog, som havde arbejdet med LæseLeg i en læsegruppe over en periode.

Om udgivelsen

Forfatter:Grethe Kragh-Müller

Udgivelsesår: 2020

Af:

Timian Bille Bach Landgraff