10. marts 2020

Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen

Ny rapport undersøger erfaringer og forståelser af mobning og ensomhed i befolkningen og blandt lærere og skolepædagoger.

Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolenDer har været fokus på skolemobning i årevis, og mange skoler arbejder målrettet at udvikle aktiviteter mod mobning. Organisationer og mobbeforskere følger med i udviklingen, og der udkommer bøger til fagfolk og vidensudveksles på tværs af landegrænser.

Men hvordan ser det egentlig ud med erfaringer og forståelser af mobning i skolen hos befolkningen som helhed og hos lærere og skolepædagoger? Og hvad med forståelser af ensomhed i skolen?

Det undersøger denne rapport af  mobbe- og skoleforskerne Helle Rabøl Hansen og Jens Christian Nielsen.

Rapporten kan bruges til dialog og kreative processer i udviklingen af skolens sociale læringsliv.

Formål

At skabe mere kundskab om mobning og ensomhed i organisationer, myndigheder, kommuner og skoler. Resultaterne kan bruges som afsæt til at udvikle og opdatere lokale handleplaner, nationale strategier og aktiviteter mod mobning og skoleensomhed.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.154 informanter fra 16 år og opefter samt 216 lærere og skolepædagoger.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Rabøl Research

Udgivelsesår: 2020

Af:

Timian Bille Bach Landgraff