29. august 2023

Evaluering af Antibulli Tennis

Spillere og trænere fra 12 tennisklubber har i et halvt år arbejdet med Antibulli-øvelser og værktøjer. Ny evaluering viser, at børnenes deltagelsesglæde er øget, de trives bedre og får flere venner. Trænerne oplever også, at sammenholdet er styrket på holdene.

For langt de fleste børn er fritidslivet fyldt med glæde. Men det er ikke noget, vi må tage for givet. Fx har hvert femte barn oplevet at blive mobbet, drillet eller holdt udenfor til deres fritidsaktivitet, og for hvert tiende barn har konsekvensen været, at de stoppede på holdet.

I 6 måneder har 12 tennisklubber i Danmark arbejdet med Antibulli Tennis, som kombinerer erfaringer fra antimobbe- og trivselsindsatser med erfaringer fra tennisverdenen. Denne indsats er nu blevet evalueret af Center for Ungdomsstudier (CUR) på vegne af Mary Fonden og i samarbejde med Dansk Tennis Forbund. Resultaterne er overvejende positive.

Formål

Rapporten er en evaluering af Antibulli Tennis med fokus på funktionalitet, virkning og forbedringsmuligheder af materialet. Evalueringen er baseret på deltagende træneres, spilleres og klublederes oplevelser og erfaringer udtrykt i henholdsvis kvalitative interviews og  spørgeskemaundersøgelser.

Hovedresultater fra undersøgelsen

Rapporten viser blandt andet, at:

  • Trænere, der aktivt faciliterer gode hilse- og heppekulturer samt sætter godt kammeratskab på dagsordenen, i højere grad har spillere, der oplever at få ”mange venner”, er i trivsel med holdkammerater og har høj glæde ved tennistræningen.
  • Trænerne erfarer at øvelserne virker. Når øvelserne suppleres med viden om, hvorfor det er vigtigt kontinuerligt at arbejde med relationskompetencer, og hvordan formålet med øvelserne hænger sammen med trivselschancer, formår trænerne at arbejde dybere med fællesskaberne på holdene.
  • Trænere, der implementerer Antibulli Tennis aktivt, oplever spillere, der lærer hinanden bedre at kende. Flere af spillernes deltagelsesglæde er øget, og trænerne oplever, at sammenholdet er styrket på holdene.
  • Trænere er blevet dygtigere til at skærpe blikket mod og forstå sociale interaktioner mellem spillerne. Hele bevidstgørelsen omkring trivselsarbejdet i trænergerningen, er i sig selv et resultat af betydning.
  • Trænerne står tilbage med en oplevelse af, at Antibulli tilbyder nogle simple greb, der kan gøre store forskelle i forhold til spillernes trivselschancer. Selv de øvelser, der ved første øjekast kan virke banale.
  • Flere trænere har ligeledes opnået øget motivation og glæde ved at byde sig til som vigtige sekundære voksne i spillernes liv.
  • Spillerne oplever sjovere træning, hvor legen får egen ret, og hvor de selv synes, de griner mere sammen. Grinene sammen skaber netop øjeblikke med potentialer for yderligere relationsdannelse, og det er spillernes fortælling, at de oplever hold, hvor spillerne er sødere ved hinanden og lærer hinanden bedre at kende.
  • De oplever at øve sig på at rose hinanden og hepper mere på hinanden, hvormed de bliver ”gladere indeni”. Gladere indeni, når de tager hjem fra træning og inden de møder ind til næste træning.

Om Undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på kvalitative interviews og kvantitative målinger.

Der er blevet foretaget to kvantitative målinger baseret på en spørgeskemaundersøgelse. De kvantitative data er blevet indhentet af trænere, primært under deres træningssessioner.

Disse er blevet suppleret af en række kvalitative interviews. Interviews med tennisspillere er foretaget i fokusgrupper af 2-3 børn. Trænere og klubledere er interviewet i en-til-en samtaler.

Om Antibulli

Antibulli er Mary Fondens antimobberedskab til trænere, der har ansvar for 6-12-årige. Målet er at skabe gode hold- og klubkulturer, der er præget af høj tolerance, respekt, omsorg og mod. Grundtanken er at forebygge eksklusion og mobning ved at styrke fællesskaber.

Antibulli styrker børnefællesskaber i fritidslivet, så der bliver plads til alle, og forskellighed bliver en styrke. Et hold, der arbejder med Antibulli, har fokus på, at børnene løbende udvikler nye venskaber. Samtidig lærer børnene, hvordan man bakker hinanden op, og hvordan man kan hjælpe dem, der står på kanten af fællesskabet.

Af:

Fanny Lærke