1. februar 2014

Ensom midt i livet – livshistorier, erfaringer og mønstre

Hvad skaber og fastholder ensomhed hos nogle voksne? Hvordan har deres opvækst, ungdoms- og tidlige voksenliv formet sig? Og kan der findes veje ud af ensomheden?

Ensom midt i livetFor at blive klogere på, hvordan ensomhed opleves i voksenlivet, har Ensomme Gamles Værn på vegne af Mary Fonden udarbejdet en kvalitativ interviewundersøgelse med 20 voksne personer med tilbagevendende og langvarige erfaringer med ensomhed.

Forskningsprojektet ‘Ensom midt i livet’ belyser ny viden baseret på erfarne voksnes refleksioner over deres ensomhedserfaringer i livets forskellige faser, fra de var børn og unge og i voksenlivet.

Som voksne har de haft mange år til at spekulere over, forstå og bearbejde ensomhedsoplevelser fra deres opvækst – og sammenkæde oplevelserne med deres erfaringer som voksne. Dermed viser der sig en række ensomhedsmønstre, som beskrives i denne rapport.

Formål

At skabe forskningsbaseret viden om tilbagevendende og langvarig ensomhed blandt voksne, her afgrænset til personer omkring 30 til 50 år.

Om undersøgelsen

Forskningsprojektet er en kvalitativ undersøgelse af 20 voksne fra 30 til 50 år, der har erfaring med tilbagevendende og langvarig ensomhed gennem deres opvækst, ungdom og voksenliv. Interviewpersonerne er rekrutteret gennem netværk og organisationer for socialt sårbare mennesker.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: DEFACTUM

Udgivelsesår: 2014

Af:

Timian Bille Bach Landgraff