4. november 2022

Evaluering af Antibulli Svømning

Børn fra seks svømmeklubber har i et halvt år arbejdet med Antibulli-øvelser, og ny evaluering viser, at børnene trives bedre, får nye venner og oplever et stærkere fællesskab.
Evaluering af Antibulli Svømning
Antibulli Svømning styrker sammenholdet og trivslen på svømmehold

I starten af 2022 gik seks svømmeklubber i gang med at afprøve Antibulli Svømning på deres konkurrence- og svømmeskolehold for børn i alderen 6-12 år. Indsatsen er blevet evalueret i samarbejde med Dansk Svømmeunion og Center for Ungdomsstudier, og resultaterne er opløftende.

Evalueringen baserer sig på både kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelser før og efter Antibulli-indsatsen. Andelen af besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen har være beskeden, og betragtes derfor primært som en stikprøve. Til gengæld har de kvalitative interviews omfattet 31 svømmere og 17 trænere og fremstår yderst solide.

Både kvantitative og kvalitative resultater giver positive indikationer om Antbulli-indsatsens effekt for børnenes trivsel og sammenhold. Svømmere og trænere italesætter, at Antibulli-øvelserne har en positiv virkning på holdets fællesskab. De oplever, at børnene får et større kendskab hinanden, opbygger stærkere relationer på tværs af holdet, og at sammenhold og samarbejdet på holdet er blevet styrket.

Evalueringen viser ydermere, at børnene oftere taler om og reflekterer over, hvordan man er en god kammerat. Inden arbejdet med Antibulli svarede lidt under hvert andet barn ja til, at de havde oplevet, at andre på holdet bakkede dem op til fx træning, mens mere end fire ud af fem børn svarede ja til samme spørgsmål efter arbejdet med Antibulli.

Flere evalueringer af Antibulli på vej

Evalueringen af Antibulli Svømning har involveret i alt 136 svømmere og 17 trænere. Den giver en rigtig god indikation af Antibulli-indsatsens effekt, men det skal også understreges, at antallet af respondenter er for lavt til at fungere som sikker videnskabelig evidens for Antibullis effekt. I Mary Fonden fortsætter vi derfor med at evaluere på Antibulli-indsatsen på tværs af alle involverede sportsgrene.

På baggrund af evalueringen er der udarbejdet en rapport, der kortlægger datagrundlaget. Vi har også kogt den fulde rapport ned til et minihæfte, der på overskuelig og letlæselig vis giver dig et koncentrat af resultaterne. Du finder links til både den fulde rapport og minihæftet i ovenstående faktaboks.

Af:

Lasse Hansen