1. juli 2018

Fra projekt til kultur: Analyse af Fri for Mobberi programmet

Analysebureauet Wilke udførte i 2018 en undersøgelse af brugernes anvendelse af Fri for Mobberi.

Fra projekt til kulturI Fri for Mobberi arbejder vi løbende med at sikre kvaliteten af programmet og vores materialer og aktiviteter. Programmet er derfor flere gange blevet evalueret af både brugere og forskere.

Både evalueringer og følgeforskning viser, at Fri for Mobberi har en positiv effekt på børns adfærd, og at pædagoger og lærere er glade for at arbejde med det.

Undersøgelserne peger imidlertid også på, at det kræver et systematisk, synligt og målrettet arbejde, for at Fri for Mobberi på kort sigt skal lede til en mobbefri adfærd og på lang sigt til en inkluderende og omsorgsfuld kultur, hvor værdier og grundtanker er blevet en naturlig del af omgangsformen.

På baggrund af tidligere studier blev denne analyse gennemført for at undersøge, hvordan brugerne anvender Fri for Mobberis materialer, herunder hvilke barrierer de oplever.

Studiet viste bl.a., at:

  • 97 % af brugerne har en positiv opfattelse af Fri for Mobberi
  • Fagpersonalet oplever, at Fri for Mobberi påvirker fællesskabet blandt børnene positivt
  • Flere institutioner kan bruge Fri for Mobberi mere systematisk – også blandt de voksne
  • Personalet savner endvidere, at ledelsen udviser større engagement i og forståelse for arbejdet med Fri for Mobberi

Formål

At danne et overblik over brugen af Fri for Mobberi-materialerne især med fokus på de udfordringer, som institutionerne møder i brugen af programmet. Denne undersøgelse har således sit primære fokus på at afdække brugen herunder manglende brug og afdække de barrierer, som der måtte ligge til grund herfor.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 18 interviews med personale i vuggestuen, børnehaven og indskolingen.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Wilke

Samarbejdspartner: Red Barnet

Udgivelsesår: 2018

Af:

Timian Bille Bach Landgraff