15. januar 2018

Tweens, fritid og trivsel

Færre børn oplever at blive mobbet eller at føle sig udenfor til deres fritidsaktivitet. Men hver sjette oplever stadig at blive drillet eller mobbet, og én ud af ti er stoppet til deres fritidsaktivitet som følge af mobning.

Vi ved meget om børn og unge. I skolen bliver de testet i forhold til såvel deres faglige niveau som deres almene trivsel. Vi har også et fint indblik i deres medievaner, deres forbrugsmønstre bliver også jævnligt kortlagt, og vi ved også, hvad de går til i deres fritid. Noget af det, vi ikke ved så meget om, er hvordan børn og unge har det, når de deltager i faste fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen ‘Tweens, fritid og trivsel’ har fokus på trivsel i fritidslivet. Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Færre børn i 3.-6. klasse bliver drillet, mobbet eller holdt udenfor til en fritidsaktivitet sammenlignet med tilsvarende tal fra 2013. Hvor det dengang var 26,5 % af børnene, som oplevede drillerier og udelukkelse, så gælder det 16,4 % af børnene i dag
  • Næsten alle børn – flere end 95 % – glæder sig til at skulle af sted til deres fritidsaktivitet.
  • Ni ud af ti angiver, at de generelt har det godt med deres holdkammerater, men nogle børn rammes hårdt af drillerier og mobning. Næsten hver tiende (9,4 %) barn angiver, at de er stoppet til en fritidsaktivitet pga. mistrivsel.

Undersøgelsen er foretaget som en del af Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobnings fælles projekt Antibulli.

Formål

At medvirke til, at indsatsen mod mistrivsel i foreningslivet kan blive endnu mere målrettet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens kvantitative del består af spørgeskemadata indsamlet blandt 1450 elever fra 3.-6. klasse og blandt 681 forældre til elever i 3.-6. klasse. Den kvalitative del består af fokusgruppeinterviews med i alt 24 elever i 3.-6. klasse fra to skoler i region hovedstaden samt enkeltmandsinterviews med i alt 12 forældre.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Center for Ungdomsstudier

Samarbejdspartner: MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning

Udgivelsesår: 2018

Af:

Timian Bille Bach Landgraff