25. marts 2024

Ny undersøgelse om inspirerende arbejde med Fri for Mobberi

Ny undersøgelse om brugen af Fri for Mobberi viser, at institutionerne er gode til at bruge Fri for Mobberi på inspirerende måder, som gavner både børnefællesskabet og de voksnes samarbejde.

Bag undersøgelsen står Lone Svinth, lektor og ph.d. i pædagogisk psykologi ved DPU på Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i små børns medbestemmelse og fællesskaber.

Lone Svinth ser blandt andet, at arbejdet med Fri for Mobberi styrker børnenes relationer og øger børnenes forståelse og tolerance over for hinanden i børnefællesskabet. Samtidig er det tydeligt, at Bamseven bruges som et centralt værktøj og har en positiv indvirkning på børnenes adfærd.

Formål

Formålet er at blive klogere på, hvordan de 11 institutioner arbejder med Fri for Mobberi – og at synliggøre de gode praksiseksempler til inspiration for andre.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen Fri for Mobberi i daginstitutioner: En kvalitativ analyse af inspirerende pædagogisk praksis (marts 2024) er baseret på interviews og deltagerobservationer i 11 daginstitutioner, som arbejder med Fri for Mobberi.

Undersøgelsen har især fokus på positive erfaringer i forhold til børns trivsel, deltagelse og fællesskaber – ikke mindst for børn i udsatte positioner. Alle institutioner i undersøgelsen ligger derfor i områder, hvor der er en stor andel af familier med få socioøkonomiske ressourcer.

Fri for Mobberi i daginstitutioner

Udarbejdet af: Mary Fonden og Red Barnet

Forfatter: Lone Svinth

Med finansiel støtte fra: Ole Kirk’s Fond

Udgivelsesår: 2024

Af:

Jana Christensen