9. september 2020

Evaluering af krisecentres brug af rygsække

Børn ankommer ofte til krisecentre uden andet end det tøj, de går og står i.

Evaluering af krisecentres brug af rygsække

Siden 2008 har Mary Fonden i samarbejde med LOKK og Ole Kirk’s Fond uddelt flere end 28.000 rygsække til børn på krisecentre.

Rygsækkene indeholder både toiletsager, tøj, legetøj, en bamse og en dagbog til de lidt større børn.

I en ny evaluering har Mary Fonden spurgt krisecentrene til deres brug af rygsækkene. Evalueringen viser bl.a.;

  • 67 % af krisecentrene oplever, at børnene ofte eller meget ofte ankommer til krisecenteret uden deres ting
  • 90 % bruger rygsækkene som en gave til børnene
  • 86 % bruger rygsækkene eller elementer fra dem til at skabe en tillidsfuld relation til børnene
  • 53 % svarer, at de bruger rygsækkene til en samtale om, at volden aldrig er barnets skyld
  • Alle svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad oplever, at børnene oftest reagerer positivt, når de modtager rygsækken

Formål

Formålet med undersøgelsen er en systematiseret evaluering af projektet ‘Rygsække til børn’. Evalueringen skal give Mary Fonden et dybere indblik i, hvordan rygsækken benyttes ude i krisecentrene, og ikke mindst, hvilken værdi den skaber for børnene.

Evalueringen skal således også være med til at sikre, at rygsækkene også fremadrettet, kommer til at skabe mest mulig værdi for børnene.

Om undersøgelsen

Evalueringen af krisecentrenes brug af rygsækkene er foretaget af Epinion for Mary Fonden.

Målgruppen for undersøgelsen er medarbejdere, som har en hverdag sammen med børnene, i alle krisecentre i Danmark, Grønland og på Færøerne. Der er 63 krisecentre i alt.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Epinion

Med finansiel støtte fra: Mary Fonden

Udgivelsesår: 2020

Af:

Timian Bille Bach Landgraff