23. april 2019

Danskernes måltidsvaner

Hvad kan få danskerne til at møde op til fællesspisninger, og hvad kan holde dem fra det? Det er nogle af de spørgsmål, du finder svar på i Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomheds rapport 'Danskernes måltidsvaner'.

Danskernes måltidsvanerStørstedelen af danskere mener, at det kan hjælpe på ensomhed at have nogen at spise sammen med, men mener samtidig, at vi er dårlige til at invitere hinanden hjem.

Det fremgår af en ny analyse i anledning af Danmark Spiser Sammen, som kulminerer i uge 17.

Analysen konkluderer bl.a., at:

  • Størstedelen af danskerne spiser deres aftensmåltid i selskab med andre min. 3-4 gange om ugen. Derfor er der også kun en lille andel, som svarer, at de
    savner selskab i forbindelse med måltidet
  • Størstedelen af danskerne har ikke deltaget i fællesspisning inden for det seneste år
  • Ca. halvdelen af danskerne ser fællesspisning som en mulighed for at få talt med mennesker, de kender i forvejen
  • 40 % af danskerne angiver, at de helst vil spise hjemme som årsag til ikke at deltage i fællesspisning
  • Størstedelen af danskerne mener, at det kan gøre mennesker mindre ensomme, hvis de har nogen at spise sammen med, samt at måltidet er en god anledning til at møde nye mennesker
  • Dog er kun 1 ud af 3 villige til at invitere fremmede hjem til et måltid hos dem selv

Formål

At forstå danskernes måltidsvaner med henblik på ensomhed i anledning af Danmark Spiser Sammen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. I alt er der gennemført 1012 interviews med danskere i alderen 18-90 år. Resultaterne baserer sig på en vægtet, repræsentativ fordeling af respondenter ud fra køn, alder og region. Dataindsamlingen er foretaget som en panelundersøgelse i perioden fra den 29. marts til 8. april 2019.

Om udgivelsen

Udarbejdet af: Epinion

Samarbejdspartner: Folkebevægelsen mod Ensomhed

Udgivelsesår: 2019

Af:

Timian Bille Bach Landgraff