Hjem / Projekter

Projekter

Kernen i Mary Fondens arbejde er vores projekter inden for de tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed.

Alle projekter er udviklet i tæt samarbejde med relevante organisationer, vores ekspertpaneler og finansielle partnere. Nogle projekter er vi med til at drive i mange år, andre projekter er vi med til at udvikle og trækker os derefter ud af, når projekterne kan stå alene uden vores hjælp.  Nedenfor finder du alle de projekter, Mary Fonden i dag er engageret i.

Tidligere projekter

Projekter
  • Mobning og Trivsel (5)
  • Vold i Hjemmet (3)
  • Ensomhed (2)
Projekt
Lift

Lift er et initiativ, der skal sikre at unge der føler sig svært ensomme, bliver set, får hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at indgå i meningsfulde relationer.

Læs mere
Projekt
Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.

Læs mere
Projekt
Rygsække til børn på krisecentre
Alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor, får en rygsæk med bl.a. tøj, bøger og legetøj. Ryksækken er både en praktisk hjælp til de mange børn, der kommer uden noget og et pædagogisk...
Læs mere
Projekt
Projekt Me&We

Me&We arbejder for en generation af unge, der kan skabe og vedligeholde meningsfulde fællesskaber, og som ved, hvordan de kan hjælpe dem, der står udenfor.

Læs mere
Projekt
Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.

Læs mere
Projekt
LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende aktiviteter.

Læs mere
Projekt
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

Læs mere
Projekt
Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.

Læs mere