27. marts 2023

Fællesskaber i ungdomslivet

På vegne af Mary Fonden har CeFU gennemført forskningsprojektet ”Kan ungefællesskaber gøre ondt?”. Forskningsprojektet belyser de unges egne forståelser og oplevelser af de fællesskaber, de indgår i og den sociale trivsel og mistrivsel, de oplever i den forbindelse.

Frida - Unge fællesskaber

At være inkluderet i fællesskaber og at have venner er væsentlige elementer i et sundt og meningsfuldt ungdomsliv. Men gennem Mary Fondens arbejde med modning, ensomhed og mistrivsel blandt unge, er vi i stigende grad blevet opmærksomme på, at der også er mange unge, som oplever udfordringer i deres fællesskaber med andre unge.

Derfor har vi i samarbejde med CeFU besluttet at gennemføre forskningsprojektet ”Kan ungefællesskaber gøre ondt?”, som giver en dybdegående forståelse af trivsel og mistrivsel i de unges fællesskaber.

Resultaterne viser, at fællesskaber ikke altid udgør et værn imod mistrivsel, og at der er store uligheder i unges forudsætninger for at opbygge og vedligeholde fællesskaber. Fællesskaberne gør bl.a. ondt, hvis den unge hele tiden oplever at skulle kæmpe for sin plads i fællesskabet eller må gå på kompromis med værdier og grænser.

Hovedpointer fra projektet

  1. Fællesskaber med andre unge er helt afgørende for det gode ungdomsliv.
  2. Ungefællesskaber er ikke en ting, men har flere former.
  3. Unges fællesskaber er allestedsnærværende og arbejdskrævende.
  4. Fællesskaber kan også føre til mistrivsel.
  5. Fællesskaber kan bidrage til at skabe og forstærke ulighed.

Formål

Formålet med projektet er:

  • At undersøge hvordan forskellige fællesskaber i ungdomslivet ser ud, og hvad der kendetegner relationerne mellem unge i forskellige former for fællesskaber.
  • At undersøge hvornår ungefællesskaber kan være svære og gøre ondt på de unge, og hvilke relationelle processer der ser ud til at være forbundet med social mistrivsel
  • At formulere nogle opmærksomhedspunkter for arbejdet med at øge unges sociale trivsel i deres fællesskaber med hinanden

Om undersøgelsen

Resultaterne er baseret på kvalitative interviews med 67 unge i alderen 14-19 år samt en workshop med 43 unge og en workshop med 41 fagprofessionelle.

Forskningsprojektet er blevet til i et samarbejde mellem CeFU – Center for Ungdomsforskning og Mary Fonden og er finansielt støttet af William Demant Fonden.

Projektet er afsluttet og er mundet ud i bogudgivelsen ”Fællesskaber i ungdomslivet – Når de gør godt, og når de gør ondt”. Bogen henvender sig både til praktikere, studerende, forskere, forældre og undervisere, der beskæftiger sig med fællesskaber og trivsel i ungdomslivet samt til de aktører, der skaber rammerne for dette arbejde.

Af:

Alvina Ahmed