Hjem / Projekter / Skolestyrken

Med Skolestyrken arbejder hele skolen med at skabe trivsel og bekæmpe mobning

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Målet er at udvikle og styrke trygge fællesskaber i skolen samt forebygge og håndtere mobning og andre handlinger, som er skadelige for børn og indvirker negativt på skolens kultur.

Programmet arbejder med skoletrivsel og mobning som to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på. Skolestyrken henvender sig derfor til hele skolen og alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder og fra indskoling til udskoling – i arbejdet med at styrke de trygge fællesskaber.

Skolestyrkens tilbud og værktøjer er forankret i den nyeste danske og internationale forskning og i erfaringer fra udlandet, der viser, at antimobbe-indsatser, der involverer alle i og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.

Programmet er udviklet af Alliancen mod mobning (Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet) og testet, udviklet og tilpasset i samarbejde med pilotskoler i hele landet. Ud over Mary Fonden støtter A.P. Møller Fonden, TrygFonden og Ole Kirk’s Fond programmet.

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Programmet er udviklet i
samarbejde med:
Børns Vilkår og Red Barnet

Projektet er finansieret af:
A.P. Møller Fonden, TrygFonden, Ole Kirk’s Fond og Mary Fonden

Baggrund & fakta

Skolestyrken er et trivsels- og antimobbeprogram for hele skolen.

Knapt 40 skoler enten har eller er i gang med at gennemføre Skolestyrkens forløb.

Målet er, at Skolestyrken skal udbredes til mange flere skoler i perioden 2022-2024.

Et forløb på seks-otte måneders varighed – herunder otte besøg fra Skolestyrkens konsulenter samt adgang til materialer – koster 65.000 kr. ekskl. moms.

Ifølge de nationale
trivselsmålinger føler mere end

10.000

elever ml. 10-16 år føler sig udsat for mobning

Det skylder vi at gøre op med.

Vores vision er, at vi kan nå derhen, hvor alle danske skoler har redskaberne til at forebygge mobning, og hvor alle voksne omkring børnene ved, hvordan de skal håndtere mobning, når den opstår

Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden
Om Alliancen mod mobning

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen oplever mobning. Derfor samlede vi i 2016 kræfterne i Alliancen mod mobning. Alliancen mod mobnings vision er at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i Danmark. Skolestyrken er Alliancen mod mobnings første fælles initiativ.

En lang række organisationer og eksperter bistår Alliancen mod mobning med faglig indsigt, diskussioner og rådgivning.

Det gælder bl.a. Børnerådet, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Kommunernes Landsforening, Københavns Professionshøjskole, DCUM, Danske Skoleelever, Skole & Forældre og STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)

Alliancen mod mobnings arbejde står på skuldrene af de tre organisationers mangeårige arbejde for børns trivsel.

Hvordan Mary Fonden arbejder med Mobning og Trivsel

Alliancen mod mobning og Skolestyrken sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.
LæseLeg

LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende aktiviteter.

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.