Hjem / Projekter / Antibulli Fodbold

Sammenholdet vinder altid med Antibulli Fodbold

Antibulli Fodbold er et antimobberedskab til fodboldtrænere.
Det består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige.

Der er børn, som føler sig udenfor i deres fritidsliv, og for hvert tiende barn har det betydet et farvel til aktiviteten. Langt de fleste små fodboldspillere, nemlig 96 %, har det godt med deres venner i fodboldklubben. Men sprogbruget i fodboldklubberne skiller sig ud fra andre idrætter ved, at det i højere grad accepteres, at man taler grimt til hinanden. Det kan eksempelvis handle om, at man accepterer at tale negativt til hinanden og drille modstanderne.

Derfor har Mary Fonden og DBU sammen udviklet Antibulli Fodbold, der kombinerer erfaringer fra antimobbe- og trivselsindsatser med erfaringer fra fodboldverdenen og består af konkrete råd og øvelser til træningen af 6-12-årige. Materialet er gratis og er frit tilgængeligt for alle fodboldklubber på antibulli.dk. På det mobiltilpassede site vil trænerne kunne vælge øvelser og aktiviteter i det omfang, som giver mening for netop deres hold.

Sammenholdet betyder alt for fodboldglæden. Man skal glæde sig til at være sammen med sine holdkammerater, for fodbold handler ikke kun om at vinde. Det handler også om at have et sjovt samvær og have det sjovt med sine holdkammerater

Pernille Harder

Herrelandsholdets Kasper Schmeichel og Kvindelandsholdets Pernille Harder vil gerne være med til at bekæmpe mobning i børnefodbolden og har derfor sagt ja til at være ambassadører for Antibulli Fodbold.

Antibulli Fodbold er en del af Antibulli konceptet, der har til formål at skabe gode, trygge fællesskaber og bekæmpe mobning i børneidrætten. 

Jeg er selv far til to, og jeg ville ikke kunne holde ud, hvis de blev holdt udenfor. Men jeg kan godt se, at jeg ikke altid selv var så inkluderende som barn, da det mest handlede om at være den bedste. Det vil jeg gerne lave om, for fodboldens fællesskab skal være for alle, uanset hvor du kommer fra

Kasper Schmeichel

Antibulli Fodbold er et antimobberedskab, der består af en række konkrete øvelser, der kan bruges på fodboldhold i aldersgruppen 6-12 år.

Øvelserne styrker spillernes tolerance, respekt for hinanden og evne til at hjælpe andre. Grundtanken er, at gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning.

Programmet er udviklet i
samarbejde med:
Dansk Boldspil Union

Programmet er finansieret af:
Mary Fonden med donationer fra bl.a. UEFA Foundation for Children

Baggrund & fakta
Rapporten ’Fritidslivet for 3.-6.- klasse – En rapport om trivsel, omvalg og fællesskaber’ viser bl.a.:

9 % er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af drilleri eller mobning. Den andel er den samme, som da der blev udarbejdet en tilsvarende undersøgelse i 2017.

Sammenlignet med tidligere undersøgelser synes udøverne at have fået mindre stærke relationer til deres holdkammerater, da færre mener, at de ”har et godt sammehold”, ”altid bakker hinanden op”, og ”at de kan regne med at deres kammerater hjælper dem”.  

Børnefodbolden er kendetegnet ved en forholdsvis konkurrencepræget kultur. For nogle er det givende at være en del af, men for en lige så stor gruppe (22 %) er det en blandt flere årsager til, at fodbolden bliver valgt fra.

Sprogbruget i fodboldklubberne skiller sig ud fra andre idrætter ved, at det i højere grad accepteres, at man taler grimt til hinanden. Det er oftest tilfældet hos drengene og kan eksempelvis handle om, at man accepterer at tale negativt til hinanden, drille modstanderne mv.

Antibulli Fodbold sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Antibulli Svømning

Antibulli Svømning er et redskab, der gør det nemt for svømmetrænere at styrke fællesskabet og forebygge mobning i børnesvømning.
LæseLeg

LæseLeg

LæseLeg er et konkret pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende …
Free of Bullying

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.