Hjem / Projekter / Sammen uden vold – Gravide

Voldsramte par, der venter sig, får hjælp til at skabe gode børneliv  

Sammen uden vold har til formål at opspore vold blandt gravide kvinder og deres partnere og hjælpe dem videre til et liv uden vold.

Vi ved, at en familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i et parforhold – allerede under graviditeten. I dag findes der ingen rutinemæssig screening for partnervold i Danmark, selvom vi ved, at vold mod gravide kan have store konsekvenser for det ufødte barn.

I samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne har Mary Fonden siden begyndelsen af 2020 derfor udviklet en model for, hvordan jordemødre kan screene og opspore vold blandt alle gravide. Samtidig er der udviklet en indsats, hvor familier med voldsproblematikker kan få støtte og rådgivning. Projektet hedder Sammen uden vold, og er en del af forsknings- og udviklingsprojektet God start på familielivet, som også Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet bidrager til.

Jeg er begyndt at spørge i modtagelsen, hvis de har haft et eller andet underligt fald. Så stiller jeg spørgsmålstegn ved det, hvis det lyder for usandsynligt. Det er blevet nemmere, fordi vi har fokus på det i konsultationen. Det har vækket min opmærksomhed

Jordemoder på Amager og Hvidovre Hospital

Jordemødrenes erfaringer med brugen af det nye screeningsredskab blev undersøgt i efteråret 2020. Undersøgelsen viser, at de fleste jordemødre nu taler med de gravide/parrene om vold eller voldsomme konflikter ved den første konsultation i et graviditetsforløb. Samtidig er jordemødrene generelt blevet mere opmærksomme på at kigge efter tegn på vold, og flere har oplevet at afdække vold, når de har stillet de rutinemæssige screeningsspørgsmål. Næsten halvdelen af jordemødrene har afdækket vold, siden de begyndte at screene, og lige så mange har haft en mistanke om vold.

To tredjedele af dem, der enten har afdækket eller haft mistanke om vold, har opdaget det, fordi den gravide fortalte det ifm. de rutinemæssige spørgsmål. Dette tyder på, at screeningen og de rutinemæssige spørgsmål afdækker voldsproblematikker, som ikke tidligere ville være blevet afdækket.

Sammen uden vold er et værktøj til opsporing af vold blandt par, der venter sig, samt et tilbud om hjælp og støtte til at komme videre til et liv uden vold.

Sammen uden vold er udviklet i samarbejde med Dialog mod vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne

Og finansieret af Østifterne og Mary Fonden

Baggrund & fakta

En undersøgelse fra Rigshospitalet i 2016 viste, at 3 % af de gravide havde været udsat for vold inden for det seneste år. Samtidig viser internationale studier, at vold under graviditeten fordobler risikoen for at føde præmaturt eller med lav fødselsvægt.

De første 1.000 dage af et barns liv er afgørende for, at barnet får et sundt fundament at bygge livet på. Hvert år fødes 7.000 børn på Amager og Hvidovre Hospital – landets største fødested. Ca. 800 familier har inden fødslen et forløb i Familieambulatoriet.

Om projekt ‘God start på familielivet’.

Projekt God start på familielivet er et udviklings- og forskningsprojekt, som skal skabe en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere i Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital. Målet er at skabe forløb med udgangspunkt i den enkelte sårbare gravide families behov og udfordringer, som støtter forældrene gennem graviditeten til at skabe trygge og stimulerende rammer for deres kommende barn.

Projekt God start på familielivet er et femårigt projekt, som løber til og med sommeren 2024. Indsatser i projektet vil blive evalueret og effektmålt undervejs.

Hvordan Mary Fonden arbejder med Vold i Hjemmet

Sammen uden vold sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor, får en rygsæk med bl.a. tøj, bøger og legetøj. Ryksækken er både en praktisk hjælp til …