Hjem / Projekter / Sammen uden vold – Gravide

Opsporing af partnervold under graviditet

Ingen børn skal vokse op i familier med vold. Derfor er formålet med Sammen uden vold – Gravide at opspore gravide par, der lever med voldsomme konflikter og vold, og hjælpe dem, så deres barn får den bedst mulige start på livet.

Forskning viser, at graviditet og familieforøgelse kan udløse eller eskalere vold i et parforhold, og det kan have store konsekvenser for det ufødte barn.

I samarbejde med Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold og Østifterne har Mary Fonden derfor siden begyndelsen af 2020 udviklet en screeningsmodel til jordemødre til opsporing af vold blandt alle gravide.

Gennem projektet er jordemødre på Amager og Hvidovre Hospital blevet uddannet i at screene for vold og tage samtalen om parrets konflikter. Screenes parret positivt, eller er der en bekymring, henvises de til Familieambulatoriet, som er hospitalets tilbud til sårbare gravide.

Jeg har fået en værktøjskasse af ord, der hjælper mig til at spørge ind til hvilke konflikter, de oplever. Vi har ikke før haft et sprog for, hvordan vi skal spørge ind til vold i nære
relationer

– Jordemoder, Familieambulatoriet

Individuelle og gruppeforløb nedsætter konfliktniveau

Som del af projektet er jordemødre og socialrådgivere på Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital blevet opkvalificeret i at hjælpe gravide og deres partner, hvis de lever med vold i parforholdet.

Jordemødre og øvrigt personale er blevet undervist af psykologer fra Dialog mod Vold i at tage samtalen med parret eller den gravide og hjælper dem videre til et forløb, der passer til deres behov og situation.

Den uddannelse, vi har modtaget, har klædt os godt på til at skabe et trygt rum for alle. Og det er en glæde at se parrenes udvikling gennem forløbene.

– Bjørg Christine Sylvest, jordemoder, Familieambulatoriet

Par, hvor begge er motiverede for forandring kan deltage i konflikthåndteringsgrupper, hvor en jordemoder og socialrådgiver fungerer som gruppeledere. Grupperne fokuserer på konflikthåndtering og på at give forældrene redskaber til at forebygge eskalering af deres konflikter, og dermed fremme trivslen hos hele familien og ikke mindst det kommende barn.

Gruppelederene er blevet opkvalificeret af psykologer fra Dialog mod vold, og inden forløbet afholder de en visiterende samtale med parret. Forløbet bygger på ’kollaborativ psykoedukation’, hvor parret sammen arbejder om at forstå og genkende voldens udtryk med et fokus på følelsesregulering, gensidig forståelse, familiedannelse, åben kommunikation og mentalisering.

3 ud af 4 par oplever, at indsatsen hos Familieambulatoriet har en positiv virkning på deres konfliktniveau. Par, der oplever fysisk vold, falder fra 18 % til 3 %, og fra 35 % til 18 % for psykisk vold.

  Fakta:
  • 1-2 par opspores om ugen ifølge Familieambulatoriets registreringer
  • Par, der oplever fysisk vold, falder fra 18% til 3%
  • Par, der oplever psykisk vold, falder fra 35% til 18%
  • Gravide par, som screenes positivt for voldsomme konflikter eller vold, er meget forskellige ift. baggrund, uddannelse og livsvilkår
  • 3 ud af 4 par oplever, at indsatsen hos Familieambulatoriet har en positiv virkning på deres konfliktniveau
  • 9 ud af 10 oplever, at indsatsen har bidraget til deres oplevelse af at kunne give deres barn en god start på livet

  Læs slutevaluering

  Evalueringen er udarbejdet af Analytisk Fællesskab
  National udbredelse

  Med udgangspunkt i projektets erfaringer og resultater er det Mary Fondens ambition at udbrede Sammen uden vold – Gravide til fødesteder i resten af landet i samarbejde med Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold og med finansiel støtte fra Østifterne.

  Sammen uden vold – Gravide består af:
  • En screeningmodel for opsporing af voldsomme konflikter og vold til jordemødre
  • Opkvalificering af jordemødre og øvrigt fagpersonale, som undervises i vold i nære relationer af psykologer fra Dialog mod Vold
  • Visiterende samtaler og henvisning i Familieambulatoriet
  • Individuelle rådgivnings- og behandlingsforløb i Familieambulatoriet
  • Konflikthåndteringsgrupper til par, der lever med voldsomme konflikter og vold, som ønsker forandring
  • Fokus på at skabe nye procedurer og arbejdsgange, som sikrer, at både jordemødre og familier kender deres handlemuligheder

  Sammen uden vold – Gravide er et samarbejde mellem:

  Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold og Østifterne

  En del af projekt: God start på familielivet

  Sammen uden vold – Gravide er en del af forsknings- og udviklingsprojektet God start på familielivet, som har skabt en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere i Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital. Målet er at skabe forløb med udgangspunkt i den enkelte sårbare gravide families behov og udfordringer, som støtter forældrene gennem graviditeten til at skabe trygge og stimulerende rammer for deres kommende barn.

  Hvordan Mary Fonden arbejder med Vold i Hjemmet

  Sammen uden vold sker i samarbejde med:

  Relaterede projekter

  Rygsække til børn på krisecentre

  Alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor, får en rygsæk med bl.a. tøj, bøger og legetøj. Ryksækken er både en praktisk hjælp til …