Hjem / Projekter / Projekt Me&We

Styrk elevernes sociale kompetencer og forebyg ensomhed

Me&We arbejder for en generation af unge, der kan skabe og vedligeholde meningsfulde fællesskaber, og som ved, hvordan de kan hjælpe dem, der står udenfor.

Me&We er et trivselsprogram målrettet unge på efterskoler og i almene 10. klasser. Me&We er udviklet af Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen og LA10. Tuborgfondet er finansiel partner på projektet.

Ensomhed trives desværre blandt mange unge. Også selvom de har et stort netværk og kontakt til mange venner. Undersøgelser viser, at mange unge ikke taler med deres venner om det, der går dem på, og samtidig har mange unge en urealistisk idealiseret forestilling om andre unges liv. Alt for mange unge har derfor en følelse af, at de ikke er gode nok, og for mange unge kan det være svært at skabe de nære tillidsbaserede relationer, som vi alle sammen har behov for.

Det arbejder vi for

Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, sociale relationer og sociale fællesskaber for at give dem et værn mod mistrivsel. Igennem konkrete øvelser bliver eleverne opmærksomme på deres betydning for fællesskabet, de får styrket deres evne til at skabe og vedligeholde meningsfulde sociale relationer og de oplever på egen krop, hvad det betyder for deres overskud at tage en pause og få deres søvn.

Me&We er bundet op på 8 temaer, bl.a. ’Kammeratskab’ og ’Forstå dig selv og andre’.

Temaerne skaber rammen for at styrke unges evne til at etablere og bevare de relationer, de har behov for og give unge positive erfaringer med at dele det, som er svært. En del af temaerne har også fokus på søvn og den enkeltes evne og muligheder for at lade op, da mangel på søvn og hvile nedsætter bl.a. humør og empati, som er vigtige forudsætninger for at indgå i gode sociale relationer.

Me&We har til formål at styrke unges sociale kompetencer og forebygge mistrivsel. Projektet rummer en række konkrete øvelser og aktiviteter, som lærere og elever arbejder med i løbet af skoleåret.

Projektet er udviklet i
samarbejde med Just Human, Efterskoleforeningen og LA10

Projektet er finansieret af Tuborgfondet og Mary Fonden

Baggrund & fakta

Me&We er et trivselsprogram målrettet unge på efterskoler og i almene 10. klasser.

Mary Fonden, Just Human, Efterskoleforeningen, LA10 og Tuborgfondet står bag projektet.

Trivselsprogrammet består af konkrete øvelser bundet op på 8 temaer, bl.a. ’Kammeratskab’ og ’Forstå dig selv og andre’.

22 % af unge 16-24-årige føler sig ensomme.

I er en del af en generation, hvor mange kæmper med trivslen. Ensomhed, pres og stress er desværre blevet alt for almindeligt blandt unge som jer. Vi er stadig ikke i mål med at finde ind til årsagerne til udfordringerne. Men det skal ikke forhindre os i at forsøge at skabe bedre trivsel for jer og andre unge

Kronprinsessen i sin tale til eleverne på Høng Efterskole

Me&We sker i samarbejde med:

Andre projekter

Lift

Lift er et initiativ, der skal sikre at unge der føler sig svært ensomme, bliver set, får hjælp til at bryde med ensomheden og …

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.

Rygsække til børn på krisecentre

Alle børn, der kommer på krisecenter med deres mor, får en rygsæk med bl.a. tøj, bøger og legetøj. Ryksækken er både en praktisk hjælp til …

Sammen uden vold – Gravide

Projekt Sammen uden vold har til formål at opspore vold blandt gravide kvinder og par og hjælpe dem videre til et liv uden vold.

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.