Hjem / Projekter / Tidligere projekter

Tidligere projekter

Siden Mary Fonden blev etableret i 2007 har vi været involveret i mange forskellige projekter. Mange af projekterne lever videre men uden Mary Fondens direkte involvering. Her finder du en liste over de projekter Mary Fonden gennem tiden har været involveret i sammen med forskellige samarbejdspartnere.

 • Klubfidusen
  Klubfidusen handler om at skabe trivsel og sammenhold i de danske fodboldklubber, så alle børn føler sig velkommen i klubben. Indsatsen blev udviklet i et samarbejde mellem Mary Fonden, Red Barnet, DBU og TrygFonden og blev en forløber til vores nuværende projekt, Antibulli Fodbold.
 • Antibulli Håndbold
  Antibulli Håndbold er et redskab, der gør det nemt for håndboldtrænere at styrke fællesskabet og forebygge mobning i børnehåndbold. Projektet var Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel mod Mobnings (I dag Hej Fonden) fælles indsats mod mobning i børnehåndbolden. Læs mere om Antibulli Håndbold her.
 • Kærlig Talt
  Kærlig Talt er et undervisningsforløb til elever i landets udskoling. Ambitionen er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de på et senere tidspunkt i livet ikke udsættes for kærestevold eller for andre former for voldelige relationer. Læs mere på Kærlig Talts egen hjemmeside her.
 • Råd til Livet
  I samarbejde med Mødrehjælpen, LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Nykredit og Østifterne har Mary Fonden udviklet projektet Råd til Livet, som tilbyder voldsudsatte kvinder og fædre økonomisk, juridisk og social rådgivning. I januar 2019 trådte Mary Fonden ud af projektet, men Råd til Livet lever videre og tilbydes i dag på krisecentre over hele landet og i Mødrehjælpens rådgivningshuse. Læs mere om Råd til Livet her.
 • Kattunneq
  Fra 2014 til marts 2019 arbejdede Mary Fonden gennem projekt Kattunneq for at styrke de grønlandske krisecentermedarbejderes faglighed og samtidig øge krisecentrenes samarbejde på tværs og med andre fagpersoner, der arbejder med voldsudsatte familier. Kattunneq var et samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet samt Oak Foundation Denmark.
 • Værketnetværk for voksne
  I projekt Værket gik Mary Fonden, Røde Kors og VELUX FONDEN sammen om at støtte voksne, der oplever længerevarende ensomhed. Projektet lever videre uden Mary Fonden – læs mere om Værket her.
 • Netwerk
  I samarbejde med organisationen Ventilen og Lauritzen Fonden har Mary Fonden udviklet projektet Netwerk, som går ud på at mindske og forebygge følelsen af ensomhed blandt unge. Fra sommeren 2017 overtog Ventilen projektet helt, og Netwerk er med Ventilen ved roret fortsat et tilbud til ungdomsuddannelser. Læs mere om Netwerk her.

Mary Fonden

Mary Fonden har eksisteret siden 2007 og har i den tid udviklet mange projekter, der på forskellige måder forebygger og afhjælper de problemstillinger, vi arbejder med. Og vi har bidraget til at skabe større viden indenfor de områder, vi arbejder med.

Få hjælp

Har du mobning, vold i hjemmet eller ensomhed inde på livet, er der hjælp at hente.