Hjem / Projekter / Free of Bullying

Fri for Mobberi i andre lande

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.

Mange lande har vist interesse for Mary Fonden og Red Barnets danske program, Fri for Mobberi, og programmet er i dag til stede i en række lande gennem programmet Free of Bullying.

Formålet med Free of Bullying er at udbrede det fællesskabsorienterede mobbesyn og forståelsen for at arbejde systematisk og målrettet med trygge børnefællesskaber. Bamseven, der er Fri for Mobberis maskot, og som symboliserer programmets værdier – tolerance, respekt, omsorg og mod – er en gennemgående figur i programmet.

The Free of Bullying Competence Centre drives i fællesskab af Mary Fonden og Red Barnet Danmark, som vejleder, koordinerer og godkender landenes arbejde med programmet bl.a. gennem kvartalsvise, online statusmøder og seminarer i København.

2010 – Grønland

Kammagiitta – Fri for Mobberi

2010 – Grønland
2011 – Estland

Kiusamisest Vabaks! – Free of Bullying

2011 – Estland
2014 – Island

Vinatta – Fri for Mobberi

2014 – Island
2018 – Færøerne

Betri Vinir – Fri for Mobberi

2018 – Færøerne
2020 – Rumænien

Sa fim prieteni – Free af Bullying

2020 – Rumænien
2022 – Frankrig

Vivre Ensemble – Fri for Mobberi

2022 – Frankrig

Fri for Mobberi eksisterer ikke kun i Danmark, men er udbredt til Grønland, Færøerne, Island, Estland, Rumænien og Frankrig

Programmet er udviklet i
samarbejde med Red Barnet Danmark

Baggrund og fakta

Formålet med Free of Bullying er at dele viden og erfaringer fra Fri for Mobberi med andre lande. Udbredelsen sker på baggrund af interesse fra de respektive lande.

Implementering af programmet sker altid i samarbejde med en lokal organisation, som kan sikre forankring og videreudvikling. Vi har en løbende dialog med organisationerne og mødes fysisk mindst en gang årligt.

Free of Bullying sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.
LæseLeg

LæseLeg

LæseLeg er et pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende aktiviteter.
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.