Hjem / Projekter / LæseLeg

LæseLeg giver sproget vokseværk

LæseLeg er et pædagogisk materiale og en metodisk tilgang, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen og dertilhørende aktiviteter.

Der er stor forskel på børns sproglige kompetencer. Nogle børn tilegner sig tidligt et stort, nuanceret sprog, mens andre børn har et lille sprog sammenlignet med deres jævnaldrende. Et lille sprog kan være isolerende og have store konsekvenser for børns trivsel og deres senere skolegang, uddannelse og voksenliv.

Derfor har Mary Fonden i samarbejde med sprog- og børneeksperter udviklet LæseLeg, der skal understøtte børns sproglige udvikling og motivere deres glæde ved sproget.

LæseLeg er et redskab, der gør det nemt for pædagogisk personale, dagplejere og lærere at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning.

Projektet er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med vores ekspertpanel på området.

Projektet er finansieret af Egmont Fonden og Mary Fonden.

Baggrund & fakta

LæseLeg er målrettet børn fra 1-7 år – materialet findes i tre versioner tilpasset de 1-3-årige, de 3-4-årige og de 5-6-årige. Der findes desuden digitalt materiale til de 6-7-årige i indskoling.

Cirka 1.400 dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler over hele landet har rekvireret LæseLeg.

LæseLeg har styrket hendes selvtillid. Hun har fået et større ordforråd, så hun snakker mere, og i det hele taget tør hun nu bruge sit sprog. Det betyder, at hun selv tager mere initiativ til leg, og at hun derigennem har dannet flere sociale relationer.

Pædagog om pige i børnehaven

LæseLeg er et redskab, der gør det nemt for fagfolk som pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og lærere at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning. LæseLeg giver samtidig børn gode læseoplevelser og inspirere børn til at bruge sproget.

I LæseLeg læses den samme bog højt for en mindre gruppe børn tre gange inden for en uge, med en stigende involvering af børnene.

I efterfølgende kreative aktiviteter med udgangspunkt i historien får børnene – ved at bruge deres hænder og deres fantasi – bogens handling og ord endnu mere ind under huden. På den måde får børnene appetit på ord og bøger – og samtidig bliver de bedre til at udtrykke sig med deres egne ord og dermed til at indgå i fællesskabet.

LæseLeg er udviklet af sprog- og børneeksperter og sker i samarbejde med Egmont Fonden.

Hvordan Mary Fonden arbejder med Mobning of Trivsel

LæseLeg sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Antibulli

Antibulli er et antimobberedskab, der gør det nemt for trænere at styrke fællesskabet og forebygge mistrivsel i fritidslivet.

Free of Bullying

Interessen for Fri for Mobberi i udlandet er stor, og flere lande har implementeret det danske antimobbeprogram i en oversat og tilpasset udgave.
Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som styrker børns fællesskaber og forebygger mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og de mindste skoleklasser.

Skolestyrken

Skolestyrken er et skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, fremme skoletrivsel og bremse mobning.