Hjem / Projekter / Lift

Alle kan få brug for et Lift

Alt for mange unge føler sig svært ensomme. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et nyt og omfattende initiativ, der skal sikre, at unge, der føler sig svært ensomme, bliver set og får den rette hjælp.

Gennem de seneste 10 år er andelen af unge i Danmark, der oplever ensomhed, steget markant. Konsekvenserne af ensomhed er veldokumenterede og kan påvirke både den mentale og psykiske sundhed.

For at komme ensomhed blandt unge til livs har Mary Fonden i samarbejde med fonde, kommuner, civilsamfundsorganisationer og fritids- og foreningsdanmark taget hul på et ambitiøst og helhedsorienteret program, som har fået navnet Lift.

Ensomhed blandt unge er et problem, vi ikke kan lukke øjnene for.

Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden

Lift skal 1) sikre, at unge, der føler sig alvorligt ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp, bliver fundet 2) guide de unge i retning af relevante tilbud, der matcher den enkelte unges behov og interesser, og 3) hjælpe de unge til at deltage i varige, trygge fritidsfællesskaber.

Helhedsorienteret indsats

Projektet blev indledt i 2020 med et forarbejde, som tydeliggjorde behovet for en mere helhedsorienteret løsning for at skabe en indsats, der berører alle dele af ensomhedsarbejdet. Initiativet skal sikre, at alle unge, der føler sig svært ensomme, får hjælp til at bryde med ensomheden. Lift består af tre spor: opsporing, interventioner og mindfulness og varige fritidsfællesskaber.

Opsporing udviklet i samarbejde med førende eksperter

Opsporingsværktøjet, der er blevet udviklet af DEFACTUM og nogle af landets førende ensomhedseksperter, skal bruges til systematisk opsporing af unge for ensomhed. Værktøjet består af ni spørgsmål, der skal opspore de unge, der kæmper med ensomhed. Unge mellem 16-20, vil blive introduceret for de ni spørgsmål på deres respektive ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats.

Initiativet skal det første år udrulles i Ballerup, Esbjerg og Vejle Kommuner. Lift skal kunne implementeres i det eksisterende kommunale system, hvorfor udviklingen af projektet skal ske igennem et tværkommunalt samarbejde med de tre kommuner.

Vi kan se, at flere og flere unge kæmper med trivslen og psykiske problemer, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan komme ensomheden til livs, så vil den generelle trivsel og mentale sundhed også blive bedre.

Lise Plougmann Møller, direktør Esbjerg Kommune

Vejleder skaber tryghed gennem hele forløbet

For at sikre at unge, der opspores gennem Lift, modtager den rette hjælp og støtte og oplever tryghed gennem hele forløbet, får alle tilbudt samtaler med en vejleder. Vejlederen er uddannet til at tale med unge om ensomhed og kan skabe en tryg overgang mellem opsporing, intervention og tilknytning til varige fritidsfællesskaber.

En helhedsorienteret indsats kræver bredt samarbejde

Det er kun muligt at arbejde på tværs af både opsporing, interventioner og varige fællesskaber, fordi en lang række centrale aktører tager del i Lift. Projektet sker i samarbejde med lokale frivilligcentre, Ventilen, DGI, DEFACTUM og Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet. Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond yder finansiel støtte til projektet og de tre kommuner Ballerup, Esbjerg og Vejle tager del udviklingen og afprøvningen af indsatsen.

Programmet evalueres løbende og frem til programmets afslutning i foråret 2026,og virker indsatsen, er visionen, at den udbredes til hele landet.

22 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme

600.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed – svarende til 12,4 % af befolkningen

Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt

Langvarig ensomhed bevirker en stresstilstand i kroppen, som påvirker både fysisk sundhed og trivsel

Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet

Personer, der føler sig ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere end personer, der ikke oplever svær ensomhed

Kilde: Lasgaard, mfl. Ensomhed blandt unge, DEFACTUM, 2019

Fakta om Lift

Projektet følger den unge gennem tre spor: Opsporing -> hjælp og støtte -> tilknytning til varige fællesskaber.

1: Opsporing af alle danske unge
I samarbejde med landets førende ensomhedsforskere udvikles der i Lift et valideret opsporingsværktøj, der består af ni spørgsmål, der screener unge for ensomhed. Unge i aldersgruppen 16-20 år vil blive præsenteret for de ni spørgsmål på deres ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats. Unge, der viser tegn på svær ensomhed, vil blive tilbudt hjælp og støtte.

2: Interventioner og mindfulness

Unge, der oplever svær ensomhed, er lige så forskellige som andre unge. Der findes derfor ikke én type afhjælpende tilbud, der passer alle. Projektet samler derfor alle typer af relevant hjælp. Den unge vil sammen med sin vejleder finde frem til den rette hjælp og støtte fx mentorforløb, mindfulness eller gruppeforløb med ligesindede.

3: Varige fællesskaber

Når den unge er klar, hjælpes den unge videre ud i varige fællesskaber eller relationer i fx forenings- eller idrætsliv. Dette kan også ske samtidig med, at den unge går i et afhjælpende tilbud. De etablerede fællesskaber understøttes i at blive bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme, samt i at skabe inkluderende fællesskaber.

Lift sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Projekt Me&We

Me&We arbejder for en generation af unge, der kan skabe og vedligeholde meningsfulde fællesskaber, og som ved, hvordan de kan hjælpe dem, der står udenfor.