Hjem / Projekter / Lift

Alle kan få brug for et Lift

Alt for mange unge føler sig ensomme.

Ensomhed er en almindelig følelse, som de fleste vil opleve i løbet af livet. Men hvis følelsen bider sig fast, kan det have alvorlige konsekvenser for både fysisk og mentalt helbred. Med “Lift” rækker vi hånden ud til unge, der oplever svær ensomhed.

I de seneste 10 år er antallet af unge i Danmark, der føler sig ensomme, steget markant. Den seneste nationale sundhedsprofil viser, at mere end hver femte ung føler sig svært ensom.

Men selvom mange unge har ensomheden tilfælles, så er ensomhed fortsat et stort tabu, og få søger hjælp. Samtidig er unges oplevelser med ensomheden forskellige, og deres behov for hjælp og støtte er helt individuelle.

Lift arbejder for, at alle unge, der føler sig svært ensomme, bliver set og tilbydes hjælp, der er skræddersyet til den enkeltes unikke behov.

Ensomhed blandt unge er et problem, vi ikke kan lukke øjnene for.

Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden

Helhedsorienteret indsats

Lift arbejder langs tre forskellige spor: opsporing, interventioner og overgang til varige fritidsfællesskaber. Formålet med disse spor er at:

  • Sikre opsporing af unge, der føler sig alvorligt ensomme, men som ikke selv opsøger hjælp.
  • Guide unge mod relevante tilbud, der matcher den enkeltes behov og interesser.
  • Hjælpe unge med at blive en del af varige, trygge fritidsfællesskaber.

Opsporing udviklet i samarbejde med førende eksperter

Lift har i samarbejde med DEFACTUM og nogle af landets førende eksperter inden for ensomhed udviklet et nyt værktøj til opsporing af ensomhed. Dette værktøj er designet til systematisk at identificere unge, der oplever svær ensomhed. Opsporingsværktøjet består af en platform, der introducerer unge til emnet og et sæt af spørgsmål, der kredser om ensomhed.

Udviklingen og afprøvningen af Lift foregår i tæt samarbejde med Ballerup Kommune, Esbjerg Kommune og Vejle Kommune. I projektets første tre år vil unge fra disse kommuner blive præsenteret for opsporingsværktøjet og tilbudt hjælp, hvis de oplever svær ensomhed.

Vi kan se, at flere og flere unge kæmper med trivslen og psykiske problemer, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi kan komme ensomheden til livs, så vil den generelle trivsel og mentale sundhed også blive bedre.

Lise Plougmann Møller, direktør Esbjerg Kommune

Vejleder skaber tryghed gennem hele forløbet

For at sikre, at unge, som opspores gennem Lift, modtager den rette hjælp og støtte og føler sig trygge, vil de gennem hele forløbet være i kontakt med en vejleder. Vejlederen er specialuddannet i at tale med unge om ensomhed og kan skabe en tryg overgang mellem opsporing, afhjælpende tilbud og overgang til varige fritidsfællesskaber.

En helhedsorienteret indsats kræver bredt samarbejde

Det er kun muligt at arbejde på tværs af både opsporing, afhjælpende tilbud og varige fællesskaber, fordi en lang række centrale aktører tager del i Lift.

Projektet er et samarbejde mellem Mary Fonden, Vejle Kommune, Esbjerg Kommune, Ballerup Kommune, Foreningernes Hus, Frivillighuset Vindrosen, Ventilen, DGI og Headspace Danmark. Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og DEFACTUM bidrager også til programmet, der er støttet af Lauritzen Fonden og Det Obelske Familiefond.

Programmet evalueres løbende og frem til programmets afslutning i foråret 2026. Virker indsatsen, er visionen, at den udbredes til hele landet.

22 % af unge 16-24-årige føler sig alvorligt ensomme

600.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed – svarende til 12,4 % af befolkningen

Kortvarig ensomhed er helt almindeligt og ufarligt

Langvarig ensomhed bevirker en stresstilstand i kroppen, som påvirker både fysisk sundhed og trivsel

Ensomhed er en følelse og afhænger af den enkeltes sociale behov – det handler mere om kvaliteten af ens relationer end om antallet

Personer, der føler sig ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere end personer, der ikke oplever svær ensomhed

Kilde: Lasgaard, mfl. Ensomhed blandt unge, DEFACTUM, 2019

Fakta om Lift

Projektet følger den unge gennem tre spor: Opsporing -> hjælp og støtte -> tilknytning til varige fællesskaber.

1: Opsporing af alle danske unge
I samarbejde med landets førende ensomhedsforskere udvikles der i Lift et valideret opsporingsværktøj, der består af ni spørgsmål, der screener unge for ensomhed. Unge i aldersgruppen 16-20 år vil blive præsenteret for de ni spørgsmål på deres ungdomsuddannelse eller i den kommunale ungeindsats. Unge, der viser tegn på svær ensomhed, vil blive tilbudt hjælp og støtte.

2: Interventioner og mindfulness

Unge, der oplever svær ensomhed, er lige så forskellige som andre unge. Der findes derfor ikke én type afhjælpende tilbud, der passer alle. Projektet samler derfor alle typer af relevant hjælp. Den unge vil sammen med sin vejleder finde frem til den rette hjælp og støtte fx mentorforløb, mindfulness eller gruppeforløb med ligesindede.

3: Varige fællesskaber

Når den unge er klar, hjælpes den unge videre ud i varige fællesskaber eller relationer i fx forenings- eller idrætsliv. Dette kan også ske samtidig med, at den unge går i et afhjælpende tilbud. De etablerede fællesskaber understøttes i at blive bedre til at rumme de unge, der føler sig ensomme, samt i at skabe inkluderende fællesskaber.

Lift sker i samarbejde med:

Relaterede projekter

Projekt Me&We

Me&We arbejder for en generation af unge, der kan skabe og vedligeholde meningsfulde fællesskaber, og som ved, hvordan de kan hjælpe dem, der står udenfor.