19. december 2019

Evaluering af LæseLeg peger på stort udviklingspotentiale

Mary Fondens program LæseLeg skal fra 2020 udvikles, så endnu flere børn får mulighed for at tilegne sig et stort sprog. Ny evaluering konkluderer, at LæseLeg er af høj faglig kvalitet, men også at der er et stort potentiale for at gøre programmet endnu mere anvendeligt, for de fagpersoner, der skal bruge det.
Ny evaluering af LæseLeg peger på stort udviklingspotentiale

LæseLeg er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med eksperter inden for børns udvikling og sprog. Materialet blev lanceret i 2012 som det første danske program, der arbejder med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning bliver suppleret med leg og kreative aktiviteter.

Mary Fonden har modtaget en donation fra Egmont Fonden til at udvikle LæseLeg over de kommende fire år for at sikre kvalitet, effekt og udbredelse for børn med et meget lille sprog.

Den nye evaluering, der er udarbejdet af Maple, vil danne grundlag for en tilpasning og videreudvikling af LæseLeg. Formålet med evalueringen var at skabe dyb indsigt i oplevelsen og brugen af LæseLeg, samt at give anbefalinger til videreudvikling af programmet.

Evalueringen er baseret på en survey og interviews med dagplejere, pædagoger, sprog- eller talehørekonsulenter og ledere.

Evalueringens indsigter og anbefalinger 

Evalueringen viser en lang række spændende resultater. De kan opsummeres i tre overordnede indsigter og tilhørende anbefalinger:

  • Sproglig udvikling anses for en vigtig og langsigtet indsats, men dagligdagen er ofte præget af faste rutiner, krav og dokumentation. LæseLeg kan have svære vilkår i en rutinepræget og travl dagligdag med mange krav og med fokus på dokumentation af det pædagogiske arbejde. Det anbefales derfor at hjælpe institutionerne med at få LæseLeg tænkt ind i hverdagen.

”Det kan have konsekvenser når børn og unge, ikke får sproget med sig, ikke kun i forhold til deres sociale interaktion med andre, men også deres adfærd i forhold til, hvordan de er i verden, og hvilke veje de vælger at gå. Så det at sætte ind tidligt, det giver god mening, fordi det har værdi for det enkelte barn og familien, men jeg tænker også, at det har værdi for samfundet,” siger Nina, talehørekonsulent.

  • LæseLeg er gennemarbejdet og niveauet er fagligt højt, men ressourcekrævende og svært at prioritere, hvis det ikke er en skal-opgave. LæseLegs høje ambitionsniveau bliver en barriere for pædagogerne ift. at komme i gang med at bruge LæseLeg. Der er derfor et potentiale i at gøre LæseLeg-materialet endnu mere enkelt og tilgængeligt for pædagogerne.

”Sprog er ikke noget, vi arbejder med fra 9.30-10.00. Det er noget, man arbejder med fra vi møder, til vi går hjem,” siger Lisbeth, leder.

  • LæseLeg skaber samhørighed og fællesskaber – men bruges sjældent i sin fulde form og er ofte en arbejdsopgave alene for ’sprogpersonalet’.  Værdien af LæseLeg er meget mere end sproglig udvikling. Man kan derfor med fordel rykke værdien af LæseLeg tættere på pædagogernes kerneopgave og i højere grad fokusere på det relationelle og sociale aspekt i LæseLeg ved at opfordre det pædagogiske personale til at dele viden og erfaringer og styrke samarbejdet med sprogkonsulenterne.

”Der går ikke ét barn ud (efter en LæseLeg-gruppe), som ikke føler sig set, eller som ikke føler sig vigtig,” siger Jannie, Pædagogisk assistent.

Hvad er LæseLeg?

Det overordnede formål med LæseLeg er give børn mulighed for at tilegne sig et stort sprog og dermed en plads i fællesskabet. LæseLeg er et konkret pædagogisk materiale, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage dem aktivt i historieoplæsningen suppleret med kreative aktiviteter om bogens indhold.

Undervejs lever børnene sig ind i bøgernes verden og udvikler deres sprog. For ord avler ord, sprog avler fællesskab, og fællesskab avler socialt velfungerende børn. Børn trives bedst, når de kan sætte ord på deres tanker, og netop manglen på ord er et problem for mange børn. Derfor er LæseLeg udviklet til målrettet at arbejde med sproget allerede fra 1-års alderen.

Læs mere om LæseLeg på projektets egen hjemmeside.

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder