26. februar 2024

Indsats til bekæmpelse af mobning i Grønland bliver styrket

Mobning er desværre fortsat et udbredt problem – også i Grønland. Derfor går Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland nu sammen med Mary Fonden og Red Barnet om at styrke indsats mod mobning i Grønland. Indsatsen sker gennem antimobbeprogrammet Kammagiitta – Fri for Mobberi.

Mobning er desværre fortsat et udbredt problem – også i Grønland. Derfor vil Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland styrke forebyggelsen af mobning via programmet Kammagiitta – Fri for Mobberi. Dette gøres i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnet, som står bag Fri for Mobberi, og med Ole Kirk’s Fond som finansiel partner.

Mobning har alvorlige konsekvenser for dem, der skubbes ud af fællesskabet, og sætter spor i hele gruppen, hvor mobningen foregår. Det har betydning for børns selvværd og livsglæde, og derfor skal vi gøre mere for at komme det til livs. Vi er derfor glade for at kunne prioritere en styrkelse af det forebyggende arbejde,” udtaler Kaali Olsen, Styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen.

Kammagiitta – Fri for Mobberi blev implementeret i Grønland i 2010, og er udbredt i hele landet. Med en større videreudvikling af programmet er det håbet at kunne løfte arbejdet med programmet yderligere og derved styrke forebyggelsen af mobning. Programmet er yderligere indtænkt i den Nationale Strategi mod Mobning i Grønland.

En helt central del af arbejdet med Kammagiitta – Fri for Mobberi har været at skabe relevans og ejerskab i Grønland. Derfor vil udviklingen og udrulningen være drevet af Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland. Vi er stolte af og glade for, at det er lykkedes at udbrede Kammagiitta – Fri for Mobberi i hele Grønland, og glæder os til at se programmet få et fagligt løft” udtaler Helle Østergaard, direktør i Mary Fonden.

 

Af:

Bodil Liv Holm

Relaterede nyheder

Ensomhed i Danmark

En omfattende befolkningsundersøgelse viser store udfordringer med ensomhed, særligt blandt unge voksne, og giver for første gang et dybdegående indblik i danskernes viden og holdninger …